logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: VAT a wykonanie budżetu po zmianach w zakresie JPK, MPP, TP, GTU. Dysponowanie na kontach VAT, kwalifikowalność VAT w inwestycjach realizowanych z RFIL (szkolenie on-line), 16.09.2021 r. (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości