logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w świetle informacji pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i najnowszego orzecznictwa (szkolenie on-line), 19.08.2021 r. potwierdzone (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości