logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: E-TW jako podstawowy dokument egzekucyjny. Kolejne nowe rozwiązania w postępowaniu egzekucyjnym od 1 lipca 2021 r. Obowiązki i prawa wierzyciela w tym zakresie. Postępowanie egzekucyjne po 1 lipca 2021 r. a ustawa o doręczeniach elektronicznych (szkolenie on-line), 16.08.2021 r. potwierdzone (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości