logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Konstytucja Biznesu, zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zadania gmin w ramach w CEIDG, zmiany w przepisach (szkolenie on-line), 20.11.2020 r. potwierdzone (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości