logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie dla pracowników instytucji i administracji publicznej

PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.

Szkolenie: Pracownicze plany kapitałowe – jak je wdrożyć i realizować (szkolenie on-line), 28.05.2020 r. (przypomnij opis)

To szkolenie już się odbyło!

« lista kursów, które planujemy w najbliższej przyszłości