logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Jak redagować dokumenty urzędowe zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności cyfrowej (standardem WCAG 2.1)? – szkolenie dla redaktorów formularzy, zestawień, raportów, pism urzędowych i administratorów Biuletynów Informacji Publicznych

Cele i korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jak redagować dokumenty zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na koniec listopada 2021 r. minister właściwy ds. informatyzacji ponownie przeanalizuje deklaracje dostępności wybranych stron internetowych podmiotów publicznych. To ważny moment, bo stwierdzenie braku takiej deklaracji lub jej nieprawidłowej zawartości, może skutkować nałożeniem kary do 5000 zł.

Brak deklaracji dostępności lub obowiązkowych jej części to poważny błąd. Jeśli taki błąd zostanie stwierdzony w dwóch kolejnych monitoringach, to minister właściwy ds. informatyzacji ma prawo nałożyć karę pieniężną na podmiot publiczny – właściciela danej strony lub aplikacji mobilnej.

Prawo do nakładania takich kar określa art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej. Wysokość kary, do 5000 zł, określa z kolei art. 19 ust. 5.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni, redaktorzy biuletynów, stron internetowych.

Program nauczania:

 1. Wytyczne WCAG 2.1, W3C
  1. gdzie znaleźć?
  2. kogo dotyczą?
  3. dlaczego tak ważne?
  4. co zawierają?
 2. Osoby narażone na wykluczenie cyfrowe:
  1. omówienie wpływu dysfunkcji wzroku, słuchu, ruchu, percepcji i in. na właściwe funkcjonowanie w świecie wirtualnym
  2. prezentacja aplikacji asystujących
  3. omówienie barier na stronach dla aplikacji asystujących
 3. Dostępność dokumentów:
  1. Tworzenie treści łatwej do czytania (ETR) – co to jest? Jakie są zasady? Jak walidować?
  2. Analiza pism i formularzy polskich urzędów
  3. Dobre praktyki tworzenia dostępnych dokumentów tekstowych, arkuszy, PDF:
   • minimalny kontrast ( stosunek treści i linków do tła i pozostałych elementów, narzędzia do weryfikacji)
   • elementy nietekstowe (właściwa prezentacja zdjęć, grafik, wykresów, opisu alternatywnego, błędy w kodzie źródłowym)
   • multimedia (transkrypcja, audiodeskrypcja, PJM)
   • zasady tworzenia i dodawania tekstu alternatywnego
   • nagłówki (co mają zawierać, właściwa struktura)
   • układ Tabel (błędy w kodzie HTML, właściwe formatowanie tabeli)
   • pola formularzy (opisy alternatywne, właściwy układ, czułość na błędy, właściwe komendy) na przykładzie konkretnych stron w oparciu o czytnik ekranu,
   • struktura treści (struktura H1-H6 – dlaczego to takie ważne?)
   • UX design (Jak stworzyć dostępny układ stron i dokumentów?)
   • linki (właściwe opisy alternatywne oraz kod HTML)
  4. Tworzenie formularzy w pliku PDF
  5. Narzędzia ułatwiające osiągnięcie dostępności materiałów
 4. Jak sprawdzić czy dokument jest dostępny?
  1. Programy walidacyjne (plusy i minusy walidacji automatycznej)
  2. Na co zwracać uwagę?

  Osoba prowadząca kurs:

  Kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim, Koordynator ds. Dostępności, Audytor WCAG 2.1. Od 2016 roku wdraża standard WCAG dla serwisów www instytucji publicznych. Początkowo po stronie agencji interaktywnych, obecnie po stronie instytucji publicznych. Przeprowadził kilkadziesiąt audytów dostępności stron www oraz nadzoruje ich dostosowanie. Chętnie szkoli i dzieli się posiadaną wiedzą. Nie jest wykładowcą, lecz praktykiem, który patrzy na wymagania od strony użytkownika.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Jak redagować dokumenty urzędowe zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności cyfrowej (standardem WCAG 2.1)? – szkolenie dla redaktorów formularzy, zestawień, raportów, pism urzędowych i administratorów Biuletynów Informacji Publicznych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 24.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń