logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Szkolenie dla początkujących koordynatorów dostępności/osób które zajmują się dostępnością w podmiotach publicznych

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu usystematyzować wiedzę w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, które będą mieć znaczenie w codziennej pracy na stanowisku koordynatora dostępności.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych, osoby ubiegające się o stanowisko koordynatora ds. dostępności, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program nauczania

 1. Wyjaśnienie podstawowych kwestii związanych z zapewnianiem dostępności- omówienie na czym polegają minimalne wymagania z art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności.
 2. Jakie działania ma podejmować koordynator , jak powinna wyglądać współpraca z koordynatorem wśród pracowników podmiotu publicznego, rola koordynatora, opiniowanie.
 3. Przeprowadzenie analizy dostępności lub samooceny stanu dostępności podmiotu gdy brak jest finansów na zlecenie audytu zewnętrznego. Jakimi narzędziami się kierować- przykłady, poradniki, tabele audytowe, ankiety itp.Co wziąć pod uwagę przeprowadzając analizę dostępności.
 4. Raport z analizy dostępności i zalecenia – forma sporządzenia. Przykłady.
 5. Jak sporządzać plany działania – analiza praktyczna, formy planów działania, okres, wszystko co koordynator powinien wiedzieć o planie działania. Przykłady
 6. Monitoring dostępności a standardy dostępności
 7. Jak interpretować ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście minimalnych wymagań z art. 6 UzD
 8. Rola koordynatora a rola osoby która w zakresie czynności zajmuje się dostępnością
 9. Podmiot publiczny – kto nim jest, problemy interpretacyjne
 10. Kolejność działań w celu zapewnienia dostępności
 11. Audyty/samooceny/analizy/ekspertyzy – jak przeprowadzić samoocenę dostępności samodzielnie jeżeli nie jesteśmy w stanie zatrudnić firmy zewnętrznej
 12. Przykłady audytów/snaliz/ekspertyz/samoocen
 13. Plan działania- dobra praktyka a konieczność. Przykłady i wzory planów działania
 14. Standardy i polityki dostępności w podmiotach publicznych jako dobre praktyki
 15. Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej ora żądań o zapewnienie dostępności cyfrowej
 16. Postępowania skargowe
 17. Materiały, przykłady, dobre praktyki
 18. Dyskusja, pytania, gwarancja odpowiedzi na wszystkie pytania.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Szkolenie dla początkujących koordynatorów dostępności/osób które zajmują się dostępnością w podmiotach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.02.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń