logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

System sygnalisty – prawa i obowiązki pracodawcy oraz osoby zgłaszającej naruszenia prawa w świetle Dyrektywy 2019/1937

Cel szkolenia

Szkolenie prowadzone będzie z aktywnym udziałem uczestników. Uzyskają oni wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą im na skuteczne, zgodne z prawem i bezpieczne spełnianie obowiązków pracodawców, wynikających z przepisów prawa ochrony sygnalistów, a także kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów)

Adresaci szkolenia:

Przedstawiciele i kierownicy Biur Zarządu, Działów HR, Inspektorzy Ochrony Danych, przedsiębiorcy, którzy ze względu na wielkość organizacji podlegają obowiązkowi wdrożenia przepisów ustawy, wszystkie osób zainteresowanych praktycznymi aspektami poruszania się w tematyce związanej ze zgłoszeniami naruszeń prawa

Program szkolenia:

  1. Sygnaliści – wewnętrzne kanały przyjmowania zgłoszeń – kogo pracodawca musi uznać za sygnalistę, a kogo jedynie może; omówienie zasad zabezpieczenia sygnalistów przed działaniami odwetowymi oraz środków ochrony przysługujących sygnalistom.
  2. Przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów– zasady prawne i praktyczne dotyczące zgłoszeń, przyjmowanych w ramach wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa.
  3. Budowa regulaminu zgłoszeń wewnętrznych zgodnego z wymogami prawa – projektowanie regulaminu dostosowanego do potrzeb i możliwości pracodawcy.
  4. Ochrona danych osobowych sygnalistów i innych osób – omówienie wymagań prawa ochrony danych osobowych związanych z ochroną danych sygnalisty; przedstawienie praktycznych sposobów spełnia obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO.
  5. Tworzenie skutecznych i bezpiecznych wewnętrznych kanałów przekazywania informacji przez sygnalistów – prawidłowa konfiguracja narzędzi oraz procedur przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych; warunki i zasady prawne, organizacyjne oraz techniczne prawidłowej ochrony kanałów komunikacji z sygnalistami; omówienie sposobów potwierdzania przyjęcia zgłoszenia.
  6. Zasady prowadzenia efektywnych i bezpiecznych rozmów z sygnalistami – kontakt bezpośredni, dialog mailowy, telefoniczny, za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub platform dedykowanych sygnalistom.
  7. Bezpośrednia rozmowa z sygnalistą –– obserwacja postaw i zachować sygnalisty w celu ujawnienia niewerbalnych przejawów kłamstwa; dokumentowanie zgłoszeń.
  8. Sposoby radzenia sobie z nadmiarem informacji (szumem i smogiem informacyjnym) – wyodrębnianie informacji istotnych.
  9. Utrwalanie audio i wideo rozmów, wywiadów i przesłuchań – warunki prawne i organizacyjne nagrywania kontaktów z sygnalistami.
  10. Bezpieczeństwo osób przyjmujących zgłoszenia oraz podejmujących działania następcze – zasady ochrony przed potencjalnymi pomówieniami, skargami, zagrożeniem fizycznym.

Osoba prowadząca kurs:

Wykładowca 1 – Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej, Audytor II stopnia, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego współorganizowanych z PIKW, wieloletni pracownik administracji publicznej, ukończone studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – doktorant w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa, m. in. dotyczących aspektów administracyjno – prawnych w zakresie procesu naboru pracowników, aktywny uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, wykładowca przedmiotów prawnych i wykonawca szkoleń i przedmiotów specjalistycznych w szkołach policealnych i na uczelniach publicznych

Wykładowca 2 – ukończył prawo na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca prawa karnego materialnego i formalnego. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prewencji antykorupcyjnej dla instytucji samorządowych, rządowych i przedsiębiorców. Ekspert w dziedzinie wykorzystania pozakodeksowych dowodów w postępowaniu karnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

System sygnalisty – prawa i obowiązki pracodawcy oraz osoby zgłaszającej naruszenia prawa w świetle Dyrektywy 2019/1937 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.02.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń