logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Edukacja włączająca uczniów

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji dotyczących podstaw do wdrażania idei edukacji włączającej w każdej placówce. Cóż to takiego? O co chodzi z „włączaniem? Czy to znaczy to samo co integracja? Jakie obowiązki nakłada na szkoły, nauczycieli, pracowników? Jakie perspektywy otwiera przed uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane dla nauczycieli, dyrektorów, pedagogów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole.

Program nauczania:

  1. Poznanie podstaw prawnych wprowadzania, idei i filozofii edukacji włączającej. Akty prawne związane z edukacją uczniów niepełnosprawnych w edukacji włączającej.
  2. Zasady wprowadzenia i organizacji edukacji włączającej.
  3. Charakterystyka uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wybrane grupy, cechy i potrzeby.
  4. Określanie warunków koniecznych do wdrożenia oraz zadania konieczne do zrealizowania w szkole jako placówce włączającej.
  5. Określenie zadań nauczycieli i specjalistów w bieżącej pracy z uczniami, z diagnozą wybranych zaburzeń.
  6. Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Osoba prowadząca kurs:

Olga Gilewicz – ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Edukacja włączająca uczniów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.02.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.02.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń