logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola i nadzór nad spółkami z udziałem samorządów

Uczestnicy szkolenia:

Kadra zarządzająca JST: wójt , burmistrz, prezydent, starosta, skarbnik, Radni, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie, wydziały nadzoru właścicielskiego, audytorzy, kontrolerzy, osoby sprawujące funkcje kierownicze w nadzorowanych spółkach, członkowie rad nadzorczych. Radni, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Zaznajomienie uczestników z kwestiami związanymi z efektywnym sprawowaniem kontroli i nadzoru nad spółkami. Poznanie sposobów i instrumentów nadzorczych do sprawowania nadzoru.

Program nauczania:

 1. Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów:
  1. Wprowadzenia – kontrola i nadzór, co to oznacza?
  2. Spółki z udziałem samorządów terytorialnych:
   1. rodzaje spółek z udziałem gminy, powiatu lub województwa,
   2. dopuszczalny przedmiot działalności spółki komunalnej,
   3. procedury tworzenia spółki, kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) oraz rady gminy.
 2. Organizacja i wykonywania kontroli i nadzoru nad działalnością spółki komunalnej:
  1. Kontrola i nadzór nad działalnością spółki ze strony gminy – założenia, cele, rodzaje.
  2. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze organów gminy – podział uprawnień pomiędzy organ wykonawczy i organ stanowiący.
  3. Uprawnienia radnych do kontrolowania spółki.
  4. Precedensowe orzecznictwo NSA dotyczące uprawnień rady gminy do kontrolowania spółki, uprawnienia kontrolne wspólników spółki tj. zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenie), tzw. uprawnienia osobiste wspólników, różnice w spółkach z o.o. w stosunku do spółki akcyjnej.
  5. Uprawnienia kontrolne rady nadzorczej, sposób obsadzenia, uprawienie, wykonywania kontroli.
 3. Organizacja nadzoru nad spółką w urzędzie gminy/miasta:
  1. Możliwe sposoby sprawowania nadzoru w ramach urzędu, nadzór rozproszony, nadzór scentralizowany.
  2. Instrumenty nadzorcze, w tym kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki.
 4. Zmiany w funkcjonowaniu spółek wynikające z regulacji covidowskich.

Osoba prowadząca:

radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”. Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola i nadzór nad spółkami z udziałem samorządów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.02.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.02.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń