logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

To szkolenie zostało odwołane.

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia

Omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie nowych zasad naliczania opłat, wydawania decyzji, składania deklaracji, zwracania nadpłat, zwolnień z opłaty oraz podejmowania uchwał śmieciowych.

Uczestnicy otrzymają NOWE WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W USTAWIE ŚMIECIOWEJ.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w egzekucji zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Nowe obowiązki wierzyciela związane z treścią upomnienia
 3. Nowy wzór upomnienia
 4. Zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 5. Upomnienie zawierające zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 6. Nowe tytuły wykonawcze
 7. Nowa treść tytułów wykonawczych – pouczenia
 8. Nowe zasady przesyłania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego
 9. Nowy obowiązek przekazania przez wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym dodatkowych informacji organowi egzekucyjnemu.
 10. Czy nieruchomości pozostające poza gminnym systemem śmieciowym muszą segregować odpady komunalne, jak kontrolować takie nieruchomości
 11. Kary finansowe dla wójta/ burmistrza/ prezydenta lub pracownika merytorycznego za brak ewidencji umów i brak kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie stosowania przepisów dotyczących odpadów komunalnych
 12. Jak skutecznie sprawdzić czy właściciel nieruchomości korzystający ze zwolnienia kompostuje bioodpady
 13. Zapisy SIWZ, SOPZ, projektów umów a zabezpieczenie obowiązków gminy w zakresie kontroli segregowania odpadów komunalnych i kompostowania bioodpadów
 14. W jakim czasie można złożyć nową deklarację w metodzie od zużycia wody
 15. NOWE ZASADY ZALICZANIA WPŁAT – przepisy OP a przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 16. NOWA DEKLARACJA, CO MA BYĆ W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI
 17. JAK POWINNA WYGLĄDAC DEKLARACJA ZA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
 18. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – PROBLEMY ZE STAWKAMI I ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
 19. JAK ZROBIĆ ODPIS W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 20. NIERUCHOMOŚCI MIESZANE A OPŁATA
 21. NOWE STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIKI I WORKI
 22. NOWE STAWKI OPŁAT ZA NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWE I RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE
 23. JAK POWINNA WYGALĄDAĆ DEKLARACJA Z NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWEJ
 24. CZY MOŻNA ZADEKLAROWAĆ BRAK SEGREGACJI ODPADÓW
 25. DECYZJA W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU SEGREGACJI ODPADÓW
 26. POWIADOMIENIE PRZEZ PODMIOT BURMISTRZA I WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
 27. INFORMACJA PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY O BRAKU SEGREGACJI – POSTĘPOWANIE ORGANU
 28. WYMOGI SEGREGACJI ODPAÓW W TREŚCI REGULAMINU
 29. DO KIEDY NALEŻY PODJĄĆ UCHWAŁĘ O ZWOLENIENIU NA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
 30. ZAWIADOMIENIE Z POUCZENIEM EGZEKUCYJNYM W PRZYPADKU ZMIANY STAWEK OPŁAT
 31. NOWY RACHUNEK BANKOWY DLA OPŁAT
 32. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU Z CZĘŚCIĄ SZCZEGÓŁOWĄ DOTYCZĄCA OPŁAT I WYDATKÓW W SYSTEMIE ŚMIECIOWYM
 33. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW, ZMIANY DLA GMIN WIEJSKICH I CZĘŚCI WIEJSKIEJ GMINY MIEJSKIEJ
 34. LIMITOWANIE ODBIORU ODPADÓW
 35. NOWY STRUMIEŃ ODPADÓW W PSZOK
 36. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA A ROZLICZENIE OD 1 Mg ODEBRANYCH ODPADÓW
 37. PROBLEM Z UCHWAŁĄ DOTYCZĄCA ZWOLNIENIA Z POWODU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
 38. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA
 39. KONTROLA KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI
 40. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OD PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO W PRZYPADKU ZWOLNIENIA NA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
 41. ODPADY ROLNICZE – JAK WYGLĄDA ZBIÓRKA W PSZOK, CZY JEST TO OBLIGATORYJNE
 42. ROZLICZANIE ODDAWANIA ODPADÓW ROLNICZYCH
 43. ZMIANA DANYCH A TERMIN NA ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI
 44. OKRES WSTECZNY W OPŁACIE
 45. OKRES BIEŻĄCY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
 46. ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY WSTECZ – PRZYKŁADY
 47. BRAK ZAMIESZKIWANIA NA NIERUCHOMOŚCI – CO ZROBIĆ
 48. KILKA DEKLARACJI Z BLOKU WIELORODZINNEGO
 49. ODPADY Z CMENTARZY, TERENÓW ZIELONYCH
 50. SANKCJE DLA GMINY ZA BRAK KONTROLI, W TYM KONTROLI SEGREGACJI
 51. KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK WNOSZENIA OPŁATY
 52. GÓRNE STAWKI OPŁAT
 53. OBOWIĄZEK ZBILANSOWANIA SYSTEMU
 54. DOCHODY GMINY ZE SPRZEDAŻY SUROWCÓW WTÓRNYCH A OPŁATA
 55. SANKCJE KARNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI – NOWOŚĆ
 56. ORAZ INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NOWELĄ USTAWY ŚMIECIOWEJ

Osoba prowadząca szkolenie:

były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.02.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie zostało odwołane – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń