logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Prawidłowe ustalenie kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego na rok 2022

Celem szkolenia:

Staranne zaplanowanie procesu dotowania placówek wychowania przedszkolnego w nowym roku budżetowym. Wyjaśnię, dlaczego w styczniu należy ustalić podstawowe kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego. Dokładnie omówię tryb ich ustalania i najczęściej popełniane błędy. Decyzje podjęte w styczniu są podstawą prawidłowo przebiegu procesu dotowania w danym roku budżetowym, a także rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego pomiędzy gminami.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy JST prowadzący zadania oświatowe z zakresu dotowania wychowania przedszkolnego w jednostkach prowadzonych przez podmioty inne niż JST, dotowane placówki wychowania przedszkolnego, wszyscy zainteresowani

Program nauczania:

 1. Roczny cykl procesu dotowania placówek wychowania przedszkolnego – zadania gminy do wykonania w styczniu.
 2. Tryb ustalania podstawowej kwoty dotacji:
  • ustalenie wydatków bieżących na podstawie budżetu JST na rok 2022;
  • przykłady zawyżania i zaniżania podstawowej kwoty dotacji przez JST;
  • prawidłowe ustalenie kosztów CUW i kosztów wspólnych w przypadku oddziałów przedszkolnych – wzory formalnego przyjęcia zasady;
  • prawidłowe ustalenie statystycznej liczby uczniów na nowy rok budżetowy;
  • prawidłowe ustalenie wydatków do pomniejszenia w algorytmie PKD – omówienie błędów zawyżania i zaniżania dotacji.
 3. Tryb formalnego przyjęcia podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego na rok 2022 i jej publikacji – wzór zarządzenia.
 4. Tryb formalnego ustalenia rocznych kwot dotacji na ucznia w roku 2022 i części dotacji przekazywanej na ucznia od stycznia br.
 5. Zasady przekazywania miesięcznych części dotacji – przypadki sporów pomiędzy dotowanym a dotującym.
 6. Bieżąca kontrola danych w SIO w procesie przekazywania dotacji – tryb wzywania dotowanego do aktualizacji danych – wzory pism w sprawie.
 7. Odpowiedzialność JST za czynności podejmowane w związku z ustaleniem kwot należnej dotacji i jej przekazaniem.
 8. Tryb rozpatrywania roszczeń finansowych wynikających z procesu dotowania właściwe dla organu dotowanego i organu dotującego.

Osoba prowadząca kurs:

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Prawidłowe ustalenie kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego na rok 2022 (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 20.01.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń