logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kodeks postępowania administracyjnego a doręczenia elektroniczne – stosowanie przepisów przejściowych

Cele i korzyści ze szkolenia:

W związku z częściowym wejściem w życie Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych z dniem 5 października 2021 r. nastąpiło ponad 30 zmian w KPA. Słuchacz pozna nowe zasady doręczania pism oraz niezbędne podstawy wiedzy teoretycznej oraz praktycznej pomagającej w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu nowelizacji, która weszła w życie z dn. 5 października 2021 r. oraz obowiązujących od lipca 2022 r.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i instytucje publiczne.

Program nauczania:

 1. Ustawa o doręczeniach elektronicznych – zmiana podejścia do doręczeń pism,
 2. Doręczenia elektroniczne na gruncie Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 3. Stosowanie przepisów KPA i ustawy o doręczeniach elektronicznych w okresie przejściowym,
 4. Zmiany przepisów KPA obowiązujące od 5 października 2021 r. m.in:
  1. zmiana w zasadzie pisemności postępowania;
  2. załatwianie spraw z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie lub usług online – art. 14 k.p.a.,
  3. pełnomocnictwo,
  4. wnoszenie podań,
  5. adres elektroniczny,
  6. ustalenie dnia doręczenia korespondencji.

  Osoba prowadząca kurs:

  doktor nauk prawnych, specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych i informatyzacji administracji publicznej. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowymi organów administracji rządowej i samorządowej. Autorka publikacji związanych z informatyzacją administracji publicznej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kodeks postępowania administracyjnego a doręczenia elektroniczne – stosowanie przepisów przejściowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.10.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń