logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie, zgłoszonych do ewidencji wójta /burmistrza/prezydenta

Cele i korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie i rozszerzenie wiedzy na temat zasad i prawidłowego prowadzenia kontroli innych obiektów wpisanych do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy. Zapoznanie się z kompleksowym procesem kontroli obiektów wpisanych do ewidencji. Przygotowanie do opracowania przez lokalne samorządy indywidualnych rozwiązań (procedur, metod i narzędzi) w zakresie skutecznej realizacji kontroli w ramach zadań wynikających z prowadzenia ewidencji innych obiektów, jako zadania własnego gminy.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego prowadzący ewidencje innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy oraz inne osoby chcące uzyskać teoretyczne i praktyczne informacje związane ze świadczeniem usług noclegowych w obiektach niepodlegających zaszeregowaniu i kategoryzacji.

Program nauczania:

Część 1: Wprowadzenie do problematyki ewidencji innych obiektów:

 1. Ewidencja innych obiektów w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przegląd głównych pojęć związanych z prowadzeniem ewidencji innych obiektów, jako zadania własnego gminy.

Część 2: Kontrola innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie oraz istota procedur i czynności kontrolnych:

 1. Pojęcie kontroli i jej rodzaje w odniesieniu do innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 2. Plany kontroli innych obiektów i organizacja czynności kontrolnych.
 3. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 4. Ogólny schemat procedury kontroli innych obiektów wpisanych do ewidencji.
 5. Regulamin kontroli innych obiektów.
 6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli obiektu wpisanego do ewidencji.
 7. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli innych obiektów.
 8. Upoważnienie do podpisywania dokumentów w zakresie kontroli w imieniu wójta (burmistrza/prezydenta).
 9. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z prowadzenia czynności kontrolnych.
 10. Protokół kontroli obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie.
 11. Efekty i skutki przeprowadzonej kontroli.
 12. Podsumowanie / rekomendacje.

Osoba prowadząca kurs:

wieloletni pracownik Referatu ds. Turystyki, inspektor w Wydziale Sportu Urzędu Miasta, specjalista w zakresie ewidencji innych obiektów prowadzących usługi hotelarskie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie, zgłoszonych do ewidencji wójta /burmistrza/prezydenta (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń