logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Praktyczne prowadzenie rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie regulacji prawnych dotyczących problematyki rejestru instytucji kultury, wskazanie, w jaki sposób powinno się prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową oraz mówienie zasad prowadzenia dokumentacji we właściwy sposób.

Szkolenie prowadzone w sposób praktyczny – zalecane aby każdy uczestnik miał przygotowany na szkolenie swój RIK i księgi rejestrowe instytucji aby móc praktycznie omówić prawidłowość prowadzenia lub ewentualne błędy.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury.

Program nauczania

 1. Podstawy prawne prowadzenia rejestru IK:
  • ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
 2. Rola organizatora (jednostki samorządu terytorialnego) w prowadzeniu rejestru IK.
 3. Rodzaje instytucji kultury, które podlegają wpisowi do rejestru IK.
 4. Zasady i sposób prowadzenia rejestru IK:
  • elementy rejestru IK,
  • zasady dokonywania wpisu,
  • zasady dokonywania zmian,
  • dane, które podlegają wpisowi,
  • formy dokonywania wpisu,
  • zasady wykreślenia wpisu,
  • osoby upoważnione do dokonywania wpisu.
 5. Elektroniczna Księga Rejestrowa – omówienie na przykładach.
 6. Akta rejestrowe:
  • dokumenty stanowiące podstawę wpisu,
  • dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego,
  • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Udostępnianie danych z rejestru IK
  • wydawanie urzędowo poświadczonych odpisów,
  • odpis pełny,
  • odpis skrócony.
 8. Praktyczne ćwiczenia i pytania uczestników (analizowanie przykładowych rejestrów instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych).

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Praktyczne prowadzenie rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.10.2022 r. (czwartek), godz. 08.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń