logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych

Cel i korzyści ze szkolenia:

Podczas szkolenia w pierwszej jego części zostanie omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania gruntów i obiektów budowlanych w tym należących do przedsiębiorców. Następnie zostanie omówiona problematyka opodatkowania paneli fotowoltaicznych oraz udzielania ulgi inwestycyjnej z uwzględnieniem pomocy publicznej i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. W części końcowej przedstawione zostaną aktualności w podatkach lokalnych, w tym aktualna linia orzecznicza i najnowsze orzeczenia.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych

Program nauczania:

 1. Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 2. Znaczenie ostatnich wyroków TK w zakresie opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości.
 3. Części budowlane i niebudowlane budowli. Kształtujący się kierunek orzeczniczy w tym zakresie.
 4. Sieci i instalacje jako budowle.
 5. Opodatkowanie urządzeń technicznych. Zmiana prawa budowlanego i wpływ tej zmiany na kwestie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 6. Opodatkowanie sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych?
 7. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli, w tym:
  • podstawa opodatkowania budowli podlegających amortyzacji,
  • podstawa opodatkowania budowli, które nie stanowią odrębnego środka trwałego,
  • podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych,
  • podstawa opodatkowania budowli niepodlegających amortyzacji,
  • kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?,
  • postępowanie w sprawie ustalenia wartości budowli,
  • jak zweryfikować podstawę opodatkowania budowli? opinia biegłego określającą wartość budowli, powołanie biegłego.
 8. Opodatkowanie gruntów należących do podmiotów gospodarczych.
 9. Czy przedsiębiorca może być opodatkowany podatkiem rolnym?
 10. Czy przedsiębiorca może być opodatkowany podatkiem od nieruchomości w związku z posiadaniem gruntów wg stawek dla gruntów pozostałych?
 11. Czy panele fotowoltaiczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 12. Opodatkowanie gruntów zajętych pod panele fotowoltaiczne, w tym opodatkowanie gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „K”, „R”, „W”, „N”, na których usytuowane są panele fotowoltaiczne.
 13. Opodatkowanie instalacji fotowoltaicznych usytuowanych na gruntach i budynkach, należących do przedsiębiorców.
 14. Zasady udzielania ulgi inwestycyjnej, w tym:
  • zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej,
  • kto jest zobowiązany do zapłaty podatku,
  • kto jest uprawniony do ulgi, pojęcie podatnika podatku rolnego,
  • zakres przedmiotowy,
  • czy od gruntów dzierżawionych należy się ulga inwestycyjna?
  • kwestia dofinansowania budowy obiektów ze środków unijnych,
  • definicja rachunku,
  • pojęcie „zakończenie inwestycji”,
  • czy wymiana pokrycia dachowego uprawnia do ulgi inwestycyjnej?,
  • zasady przyznawania i rozliczania ulgi inwestycyjnej,
  • jakie obiekty nie mogą być objęte ulgą inwestycyjną?,
  • ulga inwestycyjna a decyzja wymiarowa – powiązanie w tym zakresie.
 15. Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna, w tym realizacja tej inwestycji na budynku gospodarczym; w jakich miejscach mogą być zamontowane panele?
 16. Co jest warunkiem, aby ulga inwestycyjna mogła być udzielona, jeśli chodzi o produkcję prądu.
 17. Dofinansowanie inwestycji w zakresie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna. Wniosek o ulgę a dofinansowanie z ARiMR. Zagadnienie zawieszenia postępowania o udzielenie ulgi.
 18. Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę inwestycyjną. Jak wyliczyć kwotę ulgi z tytułu ulgi inwestycyjnej? Jakie wydatki zaliczamy do ulgi inwestycyjnej?.
 19. Jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy publicznej w związku z ulgą inwestycyjną. Jaki to rodzaj pomocy?
 20. Ulga inwestycyjna dla małych i dużych przedsiębiorstw (wyjaśnienie tym zakresie), czy wydatki inwestycyjne przyjmować w kwocie brutto czy netto? Czy wydajemy zaświadczenia? Jaki formularz wymagany jest od podatnika?
 21. Kontynuacja ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
 22. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a ulga inwestycyjna.
 23. Wykazywanie ulgi inwestycyjnej w sprawozdawczości. Intensywność pomocy.
 24. Aktualne problemy w zakresie podatków lokalnych:
  • opodatkowanie garaży, w tym blaszaków,
  • jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej),
  • czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?,
  • opodatkowanie nieruchomości osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych.
  • zwolnienie gminy z podatku od nieruchomości – możliwości i przykłady. Czy gmina płaci podatek od nieruchomości?
  • gminny lokal mieszkalny a podatek od nieruchomości; kto płaci podatek od tego przedmiotu?
  • kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą.
  • kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami energetycznymi? Nadleśnictwo czy firma energetyczna? Jaka stawka jest właściwa dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i leśna? Czy umowa przesyła przenosi obowiązek podatkowy?,
  • kto jest podatnikiem od gruntów oznaczonych symbolem „K” zajętych na kopalnie (np. kopalnie piachu, odkrywkową kopalnię węgla brunatnego)? Opodatkowanie gruntów, stanowiących tereny poeksploatacyjne lub nieczynne kopalnie.
  • podatek od nieruchomości od hal namiotowych – odpowiedź na interpelację poselską.
  • współwłasność a solidarny obowiązek zapłaty podatku.

  Osoba prowadząca kurs:

  radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 04.02.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.02.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń