logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Cel szkolenia

Omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i wyceny środków trwałych oraz inwestycji w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i KSR nr 11. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w dotyczącym prawidłowej ewidencji, wyceny, amortyzacji środków trwałych i inwestycji w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo-księgowych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Program nauczania:

 1. Definicja środka trwałego, jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.
 2. Kompletność środka trwałego w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11.
 3. Wartość początkowa środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia).
 4. Klasyfikacja środków trwałych – zmiany w nowej klasyfikacji KŚT – porównanie do poprzedniej KŚT.
 5. Ulepszenie a remont środków trwałych.
 6. Amortyzacja środków trwałych – stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji.

  7.Środki trwałe w budowie (inwestycje)

  • Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji)
  • Zasady ewidencji środków trwałych w budowie ( inwestycji).
  • Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji.
 7. Pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym, inwestycji zaniechanych.
 8. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i zbędnego:
  • sprzedaż składników majątku,
  • likwidacja składników majątku.
 9. Wartość bilansowa środków trwałych.

Osoba prowadząca kurs:

Ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 15-letnie, doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową). Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Od ponad 2 lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości. Przeprowadziła również wiele szkoleń w formie zamkniętej dla takich instytucji jak m.in.: ARiMR, IPN, Sąd Okręgowy w Warszawie, jednostki wojskowe. Jest również autorką książki – poradnika – dla pracowników działów księgowości jsfp pt. „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019” oraz publikuje artykuły dla miesięcznika „Finanse publiczne”

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 12.10.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń