logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dostępność w jednostkach samorządu terytorialnego

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W trakcie zajęć prowadząca omówi minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny.

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, administratorzy BIP-ów i serwisów informacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, osoby, które zostaną powołane na (chcą się ubiegać o) stanowisko.

Program nauczania

 1. Koordynator dostępności zadania
 2. Audyty/ analizy dostępności a monitoring dostępności. Audyty zewnętrzne a audyty wewnętrzne. Terminy przeprowadzania audytów i monitoringu. Koordynator dostępności a przeprowadzanie audytów.
 3. Czek-listy do przeprowadzania audytu i monitoringu na przykładowych tabelach audytowych polecanych przez Ministerstwo. Raporty z audytów i monitoringu a zalecenia do wdrożenia.
 4. Narzędzia pracy koordynatora dostępności – dokumentowanie zadań. Coroczne sprawdzenia dostępności, protokoły ze sprawdzenia/monitoringu a czteroletnie raporty o dostępności.
 5. Standardy dostępności
 6. Jakie obowiązkowe procedury/instrukcje/regulaminy muszą posiadać podmioty w związku z ustawą o dostępności np. Instrukcja obsługi pacjenta z psem asystującym, instrukcja obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami
 7. Ewakuacja.
 8. Dostęp alternatywny – procedura, warunki, ewidencjonowanie.
 9. Strona internetowa – co umieszczamy na stronie.Standardy dostępności cyfrowej, dokumenty dostępne cyfrowo, prosty język.
 10. Zamówienia publiczne a dostępność
 11. Skargi na brak dostępności, wnioski o zapewnienie dostępności, procedowanie.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dostępność w jednostkach samorządu terytorialnego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.10.2022 r. (środa), godz. 08.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń