logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Jak dokonać kontroli spełniania obowiązku dla dzieci przybywających z zagranic?

Celem szkolenia

Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą znali przepisy prawa w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poznają zadania dyrektora związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz poznają procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego oraz zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w tym zakresie.

Adresaci szkolenia:

Przedstawiciele organów prowadzących (wójtowie, sekretarze, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy oświatowe- naczelnicy, kierownicy, inspektorzy ds. oświaty, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy CUW, ZEAS), dyrektorzy placówek oświatowych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program nauczania:

 1. Spełnianie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w systemie oświaty – wyjaśnienie pojęć,
 2. Zadania, powinności i obowiązki dyrektorów szkół oraz JST w zakresie kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki.
 3. Formy spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 4. Obowiązki osób objętych obowiązkiem szkolnym oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Ewidencja kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz sprawozdawczość SIO w tym zakresie.
 6. Zasady współpracy z instytucjami i urzędami w zakresie kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 7. Obowiązki dyrektora szkoły i JST w sytuacji niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:
 8. Obowiązki edukacyjne podlegające egzekucji,
 9. Charakter prawny obowiązku szkolnego w zakresie egzekucji,
 10. Postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 11. Procedura egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 12. Organy kompetentne w procedurze egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 13. Etapy procedury egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,
 14. Środki egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,
 15. Grzywna, jako środek egzekucji obowiązku szkolnego (nauki),
 16. Postanowienie o nałożeniu grzywny,
 17. Przymus bezpośredni, jako środek egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Osoba prowadząca kurs:

Olga Gilewicz – ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Jak dokonać kontroli spełniania obowiązku dla dzieci przybywających z zagranic? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.10.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń