logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych, dodatek dla podmiotów wrażliwych, rekompensata oraz dodatkowa rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych – nowe zadanie zlecone w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. USTAWA z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z procesem naliczania , rozliczania oraz ujęcia księgowego płatności związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia, których zakres jest bardzo obszerny z uwagi na obszar regulacji :

 1. Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych
 2. Dodatkowa rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych
 3. Dodatek dla gospodarstwa domowego
 4. Dodatek dla podmiotu wrażliwego

Adresaci szkolenia:

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań odpowiedzialni za proces rozliczeń dotyczących rozliczania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

Program nauczania:

 1. Dodatek dla gospodarstw domowych – przyznawanie, wypłacanie oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
 2. Dodatek dla podmiotów wrażliwych – przyznawanie, wypłacanie oraz określania wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
 3. Właściwość organów w sprawach przyznania , wypłacenia oraz określania wysokości dodatku;
 4. Odbiorca ciepła w tym podmiot wrażliwy – prawa i obowiązki ( odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, w celu umożliwienia stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, składają sprzedawcy ciepła oświadczenie)
 5. Rekompensata dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki – naliczanie, wypłata , nienależnie pobrana rekompensata – dokumentacja;
 6. Procedury dotyczące rekompensaty – pułapki w tym kwestia odsetek oraz korekt;
 7. Finansowanie dodatków i rekompensaty – Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 8. Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – zadanie zlecone gminie.
 9. Koszty wypłacania odbiorcom rekompensat oraz dodatków – wysokość 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę
 10. Dodatkowa rekompensata – gmina, na której obszarze ciepło wytwarzane przez dane przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jest dostarczane do odbiorców ciepła zamieszkujących lub mających siedzibę na jej obszarze, może udzielić takiemu przedsiębiorstwu energetycznemu dodatkowej rekompensaty z budżetu gminy na podstawie uchwały rady gminy

Osoba prowadząca kurs:

trener i szkoleniowiec od 1998 roku, były pracownik w wydziale kontroli RIO, autor licznych książek i artykułów o tematyce związanej z szerokorozumianymi finansami publicznymi i rachunkowością budżetową.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych, dodatek dla podmiotów wrażliwych, rekompensata oraz dodatkowa rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych – nowe zadanie zlecone w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. USTAWA z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 03.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń