logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rozliczanie podatku VAT w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych i projektach OZE

Cele i korzyści ze szkolenia:

W roku 2021 wiele samorządów otrzymało środki z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na inwestycji w zakresie wodociągów oraz kanalizacji. Szkolenie ma na celu objaśnienie w sposób praktyczny rozliczenia tychże inwestycji pod kątem podatku VAT. Dowiecie się Państwo w jakich przypadkach możliwe jest odliczenie całości podatku naliczonego. Ponadto na szkoleniu w sposób praktyczny przybliżę Państwu zasady dotyczące rozliczania podatku VAT w inwestycjach unijnych z zakresu OZE. Materiał, który zostanie dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśni wiele problemów z opodatkowaniem dotacji UE, oraz prawidłowego rozliczania podatku od towarów i usług z faktur zakupowych oraz wpłat od mieszkańców.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych i pracowników księgowości zajmujących się podatkiem od towarów i usług w urzędach gmin/miast, jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych.

Program nauczania:

 1. Informacje podstawowe
  1. JST jako podatnik podatku od towarów i usług
  2. Działalność gospodarcza w JST
  3. Centralizacja podatku VAT w JST
  4. Reguły opodatkowania miedzy zakładami komunalnymi, jednostkami budżetowymi a gminą
 2. Rozliczenie podatku VAT w inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych
  1. Czy środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na działania inwestycyjne w zakresie wod-kan podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
  2. Inwestycje realizowane przez Urząd (jako jednostka i Organ), referat organizacyjny Urzędu, samorządowy Zakład budżetowy,
  3. Odliczanie podatku naliczonego VAT, kiedy 100% i „prewspółczynnik” ?
  4. Przykłady interpretacji indywidualnych
 3. Rozliczenie podatku VAT w projektach OZE
  1. Dotacje OZE a podatek VAT
   • opodatkowanie dotacji OZE podatkiem VAT należnym – informacje ogólne
   • zidentyfikowanie obszarów, w których może zaistnieć opodatkowanie dotacji oraz zapłaty tzw. VAT należnego
   • stawka podatku VAT dla dotacji
   • moment powstania obowiązku podatkowego dla dotacji i jakim dokumentem wykazywać w JPK
   • praktyczne przykłady wyliczeń podatku od towarów i usług VAT
   • Przykłady interpretacji Dyrektora KIS w zakresie opodatkowania dotacji OZE
  2. Odliczanie podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane
  3. z realizacją projektów OZE
   • określenie podstawy opodatkowania
   • pełne prawo do odliczenia czy częściowe.
  4. Wpłaty mieszkańców biorących udział w projektach OZE
   • opodatkowanie wpłat od mieszkańców biorących udział w projektach OZE
   • moment obowiązku podatkowego i faktura dla wpłat mieszkańców
 4. Przegląd zmian obowiązujących w podatku VAT od 2022r. dotyczących JST
  1. Faktury ustrukturyzowane
  2. Korekta JPK_V7 a czynny żal
  3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
  4. Mechanizm podzielonej płatności
  5. Biała Lista

Osoba prowadząca kurs:

absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, praktyk zajmujący się od wielu lat księgowością budżetową, ze szczególnym uwzględnieniem problemów podatku od towarów i usług w samorządzie. Obecnie skarbnik gminy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rozliczanie podatku VAT w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych i projektach OZE (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.10.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń