logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Udostępnianie informacji publicznej a ochrona danych osobowych

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia

Ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to dziedziny, które pozostają ze sobą w bliskim powiązaniu. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na podmioty zobowiązane do jej stosowania liczne obowiązki związane z udostępnianiem pewnych informacji. Istnieją jednak sytuacje, kiedy dostępu do informacji można, a nawet należy odmówić. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady prawidłowej realizacji zapisów wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednocześnie nie łamiąc przepisów RODO.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej, Inspektorów Ochrony Danych oraz radców prawnych.

Program nauczania

 1. Pojęcie informacji publicznej
 2. Nośnik informacji publicznej
 3. Przedmiot informacji publicznej na gruncie art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
 4. Przykłady informacji publicznej zarówno na gruncie ustawy – katalog, jak i na gruncie orzecznictwa
  • informacja o majątku publicznym,
  • informacja o danych publicznych,
  • informacja o dokumentach urzędowych,
  • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  • informacja o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
  • informacja o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach
  • informacja o aktach postępowania administracyjnego,
  • dokumenty – kiedy są informacją publiczną, dokumenty prywatne, urzędowe, wewnętrzne, robocze,
  • umowy jako informacja publiczna,
  • dostęp do posiedzeń organów pochodzących z wyboru, sesje rad, posiedzenia komisji.
 5. Informacja prosta a informacja przetworzona . Wykazanie interesu publicznego, czym jest interes publiczny, jak uzasadniać brak interesu publicznego w decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej
 6. Kto może złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 7. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 8. Artykuł 86 RODO a motyw 154 RODO
 9. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
 10. Udostępnianie informacji w BIP
 11. Procedura ustalania okresu publikowania treści zawierających dane osobowe w BIP. Przeglądy danych i raportowanie.
 12. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Analiza ryzyka.
 13. Formy wniosku. Wnioski anonimowe
 14. Spam a informacja publiczna.
 15. Ograniczenia w udostępnianiu informacji publicznej
  1. Prywatność
  2. Tajemnica przedsiębiorcy
  3. Tajemnice ustawowo chronione
  4. Informacje niejawne
 16. Osoba pełniąca funkcje publicznej w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych.
 17. Brak informacji publicznej – jak procedować
 18. Informacja która nie jest informacją publiczną – jak procedować
 19. Anonimizacja danych czy zawsze kończy się decyzją ?
 20. Decyzja odmowna – elementy obligatoryjne, przypadki wydawania decyzji w kontekście ograniczeń w udostępnianiu informacji publicznej
 21. Informacja publiczna a centralny rejestr umów
 22. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 23. Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania
 24. Otwarte dane. Portal otwartych danych. Inwentaryzacja danych
 25. Standardy otwartości danych publicznych dla administracji.
 26. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Udostępnianie informacji publicznej a ochrona danych osobowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 23.09.2022 r. (piątek), godz. 08.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń