logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Decyzje wymiarowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu zostanie omówiony tryb wydawania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na opłatę podstawową w trybie przepisu art. 6o ustawy, opłatę podwyższoną – art. 6ka ustawy oraz decyzja wymiarowa stwierdzająca utratę prawa do korzystania ze zwolnienia w części z opłaty w związku z brakiem kompostowania bioodpadów. Decyzje dotyczące nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, mieszanych i rekreacyjno – wypoczynkowych.

Program szkolenia:

 1. Postępowanie organu w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. Strona/strony postępowania – właściciel, najemca, użytkownik
 3. Decyzje określające wysokość opłaty podstawowej:
  1. nieruchomości zamieszkałe
  2. nieruchomości niezamieszkałe,
  3. nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowe,
  4. nieruchomości mieszane,
 4. Decyzje na opłatę podwyższoną w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych
  1. na jaki okres /miesiące/ wydawane są decyzje,
  2. czy można wydać decyzje „wstecz”,
  3. decyzje „otwarte” i „zamknięte” – przypadki na opłatę podstawową i podwyższoną
  4. zmiana stawek a decyzje,
  5. decyzja stwierdzająca utratę prawa do korzystania ze zwolnienia w związku z kompostowanie bioodpadów,
  6. czy wydawać decyzję odrębnie za każdy rok,
  7. czy w jednej decyzji można określić wysokość opłaty podwyższonej i utratę prawa do korzystania ze zwolnienia w opłacie /kompostowanie/,
  8. jak określić wysokość opłaty w decyzji na nieruchomość niezamieszkałą /ilość worków, pojemników, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych/,
  9. zmiany metody a jedna decyzja,
  10. terminy płatności opłaty w decyzjach oraz inne zagadnienia związane w trybem wydawania decyzji wymiarowych w opłacie śmieciowej.

Osoba prowadząca szkolenie:

Były Sekretarz, trener . Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie blisko ośmiuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników, zdecydowana większość pracowników jednostek w Polsce uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Roberta Litwinka.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Decyzje wymiarowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.10.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń