logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola deklaracji śmieciowych

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Celem szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady kontroli oraz weryfikacji prowadzonej przez pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, danych zawartych w składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o wysokości opłaty.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Program szkolenia:

 1. Kto składa deklarację?
 2. Czy deklarację składa jeden ze współwłaścicieli nieruchomości?
 3. Kilka deklaracji z jednego budynku jednorodzinnego?
 4. Wspólność małżeńska a deklaracja
 5. Odpowiedzialność współmałżonka za opłatę, w sytuacji gdy deklarację złożył tylko mąż lub żona,
 6. Odpowiedzialność pozostałych właścicieli nieruchomości za opłatę, w sytuacji gdy deklarację złożył tylko jeden ze współwłaścicieli a ujawnił w treści deklaracji dane pozostałych współwłaścicieli,
 7. Właściciel nieruchomości a najemca, na kim ciąży obowiązek złożenia deklaracji,
 8. Zmiana deklaracji składana przez kolejnego współwłaściciela,
 9. Czy można złożyć kilka deklaracji z budynku wielolokalowego?
 10. Deklaracja z nieruchomości niezamieszkałej, ile pojemników lub worków podlega ujawnieniu w treści dokumentu?
 11. Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zadeklarować tylko jeden pojemnik, gdy twierdzi, że nie powstają na jego nieruchomości pozostałe frakcje odpadów komunalnych?
 12. Wyprowadzka z budynku wspólnoty a nowa deklaracja,
 13. Zamieszkiwanie w budynkach komunalnych – kto składa deklaracje?
 14. Rozwód a nowa deklaracja
 15. Przyjazd kilka razy w miesiącu do domu a deklaracja
 16. Weryfikacji ilości osób zamieszkujących nieruchomość w budynku jednorodzinnym lub wielolokalowym,
 17. Przypadki studentów, uczniów w internatach, osób pracujących za granicą lub dojeżdżających do pracy w innej gminie,
 18. Kierowcy zawodowi w treści deklaracji,
 19. Osoby w DPS-ach, w szpitalach a treść deklaracji,
 20. Czynności sprawdzające prowadzone przez organ w ramach weryfikacji danych zawartych w deklaracjach,
 21. Wezwanie właściciela nieruchomości do udzielenia wyjaśnień,
 22. Czy organ może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zwarte w deklaracjach?
 23. Jakie dokumenty przedstawia właściciel nieruchomości?
 24. Umowa o pracę, umowa najmu, zaświadczenie ze szkoły wyższej lub innej placówki edukacyjnej,
 25. Czy można żądać potwierdzenia uiszczania opłaty w innej gminie?
 26. Czy jak opłata jest wnoszona w innej gminie, to czy faktycznie nie powstaje obowiązek opłaty w kolejnej gminie?
 27. Gdzie może zwrócić się organ w celu weryfikacji danych zwartych w deklaracji?
 28. Czy jednostki zewnętrzne /OPS, szkoła, ZOL, inna gmina/ muszą podać informacje na żądanie organu gminy weryfikującego treść deklaracji?
 29. Czy żądać aktu zgonu?
 30. Przebywanie w zakładzie karnym a opłata,
 31. Zamieszkiwanie przez cudzoziemców a wysokość opłaty,
 32. Weryfikacja ilości zużytej wody – pozyskiwanie danych przez organ,
 33. Weryfikacja danych w przypadku opłaty od powierzchni,
 34. Faktyczne zamieszkiwanie a metoda od wody lub powierzchni, czy powstaje nadal obowiązek uiszczania opłaty?
 35. Upoważnienie pracownika organu do kontroli,
 36. Jak ma wyglądać kontrola nieruchomości, wymagane dokumenty?
 37. Czy skuteczna metodą weryfikacji jest przeprowadzenie oględzin?

Osoba prowadząca szkolenie:

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.10.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń