logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Celem szkolenia:

Omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie zasad naliczania opłat, wydawania decyzji, składania deklaracji, zwolnień z opłaty oraz podejmowania uchwał śmieciowych.

Uczestnicy otrzymają WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W USTAWIE ŚMIECIOWEJ.

Podczas szkolenia omówione zostaną:

 1. Czy nieruchomości pozostające poza gminnym systemem śmieciowym muszą segregować odpady komunalne
 2. Korzystanie ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów
 3. W jakim czasie można złożyć nową deklarację w metodzie od zużycia wody, ilości osób, powierzchni, gospodarstwa domowego
 4. DECYZJE WYMIAROWE OKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ OPŁATY W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI ORAZ NIEZŁOŻENIA NOWEJ – KOLEJNEJ DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ
 5. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
 6. DOWODY W POSTĘPOWANIU WYMIAROWYM
 7. DECYZJA ZAMKNIĘTA – PRZYPADKI I DECYZJA OTWARTA
 8. DECYZJA ZA OKRES WSTECZNY
 9. CZY ORGAN WYDAJE DECYZJĘ O OPŁACIE PODWYŻSZONEJ CZY TEŻ NA STAWKĘ PODSTAWOWĄ
 10. DEKLARACJA, CO MA BYĆ W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI
 11. JAK POWINNA WYGLĄDAĆ DEKLARACJA ZA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
 12. JAK ZROBIĆ ODPIS W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 13. NIERUCHOMOŚCI MIESZANE A OPŁATA
 14. STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIKI I WORKI
 15. STAWKI OPŁAT ZA NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWE – ZMIANY
 16. PRZYPIS NA NIERUCHOMOŚĆ REKREACYJNĄ
 17. DECYZJA W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU SEGREGACJI ODPADÓW
 18. POWIADOMIENIE PRZEZ PODMIOT BURMISTRZA I WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
 19. LIMITOWANIE ODBIORU ODPADÓW
 20. ZMIANA DANYCH A TERMIN NA ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI
 21. OKRES WSTECZNY W OPŁACIE
 22. OKRES BIEŻĄCY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
 23. ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY WSTECZ – PRZYKŁADY
 24. BRAK ZAMIESZKIWANIA NA NIERUCHOMOŚCI – CO ZROBIĆ
 25. KILKA DEKLARACJI Z BLOKU WIELORODZINNEGO
 26. SANKCJE DLA GMINY ZA BRAK KONTROLI
 27. KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK WNOSZENIA OPŁATY
 28. ZMIANA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI A DEKLARACJA
 29. DEKLARACJA”0” – CO W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA TAKIEJ DEKLARACJI
 30. OBOWIĄZEK ZBILANSOWANIA SYSTEMU
 31. SANKCJE KARNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Osoba prowadząca szkolenie:

Były Sekretarz, trener . Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie blisko ośmiuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników, zdecydowana większość pracowników jednostek w Polsce uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Roberta Litwinka.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.10.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń