logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Organizacja pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty i kierunków polityki oświatowej państwa

To szkolenie już się odbyło.

Celem szkolenia:

Nowy rok szkolny wnosi wiele zmian w przepisach obowiązujących w systemie oświaty, które nakładają na dyrektora zadania dostosowania organizacji i dokumentacji szkoły/przedszkola do aktualnego stanu prawnego. Dodatkowo kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023, wskazują w jakich obszarach dyrektor powinien ukierunkować swoje planowe działania z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu, które zaplanowałam jako kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych do zaplanowania pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023.

Korzyści uczestników ze szkolenia:

 1. Uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia o aktualnych zmianach w organizacji pracy szkół.
 2. Przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowego zaplanowania nadzoru pedagogicznego.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zadania oświatowe w gminie, dyrektorzy przedszkoli i szkół.

Program nauczania:

I.Implementacja nowych przepisów dotyczących pracy szkół i przedszkoli.

 1. Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli, awansie zawodowym i ocenie pracy – ważne informacje do zastosowania od 1 września br.
 2. Godziny dostępności nauczycieli – jak wdrożyć je do organizacji pracy szkoły?
 3. Zatrudnienie i organizacja pracy specjalistów – wzór zapisów w statucie.
 4. Organizacja nauczania zdalnego na podstawie nowych przepisów – wzór zapisu

w statucie.

 1. Obowiązkowa organizacja wyżywienia w szkołach podstawowych – wzór zapisów w statucie.
 2. Inne zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli – wykaz zmian w aktach prawnych obowiązujących od 1 września br.

II.Zadania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023.

 1. Podsumowanie pracy szkoły w minionym roku szkolnym, w tym podjęcie uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły – wzór uchwały.
 2. Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – opublikowanych przez Ministra Edukacji i Nauki 8 lipca br.
 3. Jak przygotować się do planowej kontroli KO?
 4. Ćwiczenia – przykładowe plany działań nadzorczych realizujących kierunki polityki oświatowej państwa:
  1. wzór planu kontroli;
  2. wzór planu wspomagania nauczycieli;
  3. wzór planu obserwacji zajęć i zadań statutowych prowadzonych przez nauczycieli.
 5. Wzór plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023.
 6. Dokumentowanie czynności z nadzoru pedagogicznego – praktyczne wskazówki by dokumentacji było mniej.

Osoba prowadząca kurs:

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Organizacja pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty i kierunków polityki oświatowej państwa (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.09.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń