logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

RODO w edukacji: kompleksowe 2-dniowe szkolenie. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych w edukacji oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest Warsztaty przygotowują do wypełnienia obowiązków nałożonych przez RODO na Inspektorów Ochrony Danych, Administratorów Systemów Informatycznych oraz Dyrekcję placówek oświatowych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów ochrony danych. Są to kompleksowe, przekrojowe, intensywne, pełne praktycznych porad warsztaty dla wszystkich, którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o RODO, podanej przez eksperta – praktyka, w przystępny sposób.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione zagadnienia dotyczące przetwarzania danych podczas zdalnej pracy np. bezpieczne korzystanie z narzędzi do zdalnej nauki; zasadność wynoszenia danych, procedury do wdrożenia aby praca zdalna była zgodna z RODO?

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów dedykowane dla placówek oświatowych.

PO-SZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa w kursie

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI! Każdy uczestnik otrzymuje:

Program szkolenia:

 1. OBOWIĄZKI DYREKTORA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
 2. PRACA ZDALNA NAUCZYCIELI

  Szkoła jako administrator musi zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych (art. 32 RODO). Korzystanie z materiałów zawierających dane uczniów poza szkołą powoduje duże ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych (np. pozostawienie w transporcie komunikacji miejskiej), zniszczenia, zmiany treści, uszkodzenia czy też udostępnienia osobom nieupoważnionym (np. domownikom). Nie ma przepisu zakazującego tego typu praktykę. System ochrony danych osobowych w szkole powinien uwzględnić również takie sytuacje – Dyrektor musi podjąć decyzję, czy nauczyciel należycie zabezpieczy dane osobowe uczniów poza szkołą.

  1. czy praca zdalna zmienia zasady związane z rodo?
  2. bezpieczeństwo przetwarzania danych w domu
  3. ustalanie zasad pracy zdalnej nauczycieli
  4. dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online
  5. jak przeprowadzić analizę zagrożeń w związku z pracą zdalną?
  6. zasady korzystania z poczty elektronicznej
  7. platformy wykorzystywane do pracy zdalnej
  8. praca zdalna a dokumenty papierowe
 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE- PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, JAK PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
  1. zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, interes publiczny, uzasadniony interes – którą przesłankę zastosować i dlaczego?
  2. ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych czynności przetwarzania danych funkcjonujących w organizacji
  3. kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
  4. przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli, osób trzecich,
  5. przetwarzanie szczególnych kategorii danych
 4. WIZERUNEK, KONKURSY, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
 5. JAKĄ DOKUMENTACJĘ ORAZ PROCEDURY NALEŻY WDROŻYĆ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ?

  Placówki oświatowe muszą prowadzić dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Ważne, żeby dokumentacja zawierała wszystkie najważniejsze elementy wymagane przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, np.:

  odpowiednie polityki ochrony danych, w tym polityka postępowania w razie naruszenia ochrony danych (nowym obowiązkiem wynikającym z art. 33 RODO jest konieczność zgłaszania naruszeń ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przykład naruszenia w szkole: przypadkowe wysłanie danych dziecka do innego rodzica);

  1. polityka ochrony danych
  2. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
  3. regulaminy SIO
  4. polityki e-dzinnika (RODO)
  5. WARSZTAT: stworzenie RCP w oparciu o przestawiony stan faktyczny
 6. MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH
  1. podstawy i zasady stosowania monitoringu
  2. czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
  3. obowiązki administratora wobec osób obserwowanych
  4. dokumentacja ( regulamin monitoringu)
  5. obowiązek informacyjny
  6. dokumenty
  7. okres przechowywania
  8. dostosowanie przepisów wewnętrznych
  9. wymóg konsultacji z organem prowadzącym oraz radą rodziców, radą pedagogiczną samorządem uczniowskim ( art.108 Prawa Oświatowego)
  10. WARSZTAT: analiza dokumentacji dt. monitoringu ( regulaminy, konsultacje, wniosek do organu prowadzącego)

  Osoba prowadząca kurs:

  prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

RODO w edukacji: kompleksowe 2-dniowe szkolenie. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat RODO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.09.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń