logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości dla początkujących

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę zawodową na stanowisku pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem przedmiotowego szkolenia jest przedstawienie i omówienie podstawowych kwestii wynikających z trzech ustaw kształtujących wysokość dochodów majątkowych Gminy, a mianowicie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. Na szkoleniu zostaną omówione takie zagadnienia jak: podmiot na którym ciąży obowiązek podatkowy, przedmiot opodatkowania, realizacja zasady składania deklaracji podatkowych, terminy realizacji obowiązków podatkowych, zasady wprowadzenia zwolnień na podstawie uchwał rad gmin, realizacja zwolnień ustawowych.

Szkolenie służy poznaniu zasad wymiaru i poboru podatków majątkowych gminy, zaś dla innych uczestników szkolenia ugruntowaniu wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Program nauczania:

 1. Podatnicy podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 2. Przedmiot opodatkowania w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości.
 3. Dokumenty podatkowe: informacje i deklaracje podatkowe.
 4. Terminy składania deklaracji i informacji podatkowych.
 5. Terminy płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 6. Stawki w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości.
 7. Kompetencje uchwałodawcze rad gmin w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości.
 8. Samoobliczenie i wymiar podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 9. Inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 10. Ulgi i zwolnienia w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości.
 11. Na szkoleniu w części poświęconej podatkowi od nieruchomości zostaną omówione orzeczenia sądów, a wynikające z:
  1. Wyroku TK z dnia 24 lutego 2021 r. dot. opodatkowania nieruchomości przedsiębiorców;
  2. Uchwały NSA z 29 września 2021 r. dot. opodatkowania silosów;
  3. Wyroku WSA z 3 listopada 2021 r. dot. opodatkowania stacji paliw;
  4. Wyroku NSA z 4 listopada 2021 r. w zakresie opodatkowania tablic reklamowych;
  5. Wyroku WSA z 25 listopada 2021 r. w zakresie stawki dla budynków letniskowych;
  6. Wyroku NSA z 21 października 2021 r. w zakresie stacji bazowych BSE telefonii komórkowej;
  7. Wyroku WSA z 11 maja 2021 r. w zakresie ulgi inwestycyjnej.
  8. Wyroków WSA i NSA z 17.02.2021 r. i 24.09.2021 r. dot. sterowników.

  Osoba prowadząca:

  absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości dla początkujących (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 600 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń