logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Doręczenia elektroniczne i zmiany kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji z 5 października 2021 r. i 7 lipca 2022 r.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i instytucje publiczne.

Cel szkolenia:

W lipcu 2022 r. pierwsze urzędy zaczną stosować nowe doręczenia elektroniczne – publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczną usługę hybrydową. Ma to związek z ustawą o doręczeniach elektronicznych, która obowiązuje od 5 października 2021 r. i z tą datą znowelizowała również wiele przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Są to zmiany dotyczące wszystkich urzędów, obejmujące tak elementarne i ważne zagadnienia, jak m.in. zasada pisemności postępowania, wszczęcie postępowania i doręczenia w postępowaniu administracyjnym. To tematyka, z którą większość urzędników spotyka się w swojej pracy każdego dnia.

Szkolenie pozwoli zapoznać się ze wszystkimi tymi znowelizowanymi zagadnieniami prawnymi oraz z nowymi mechanizmami doręczeń elektronicznych, od których uzależnione będzie prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych.

Program szkolenia:

 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
  1. Znowelizowana zasada pisemności postępowania – co to oznacza dla organu administracji publicznej?
  2. Jak dokumentować czynności w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji?
  3. Wszczęcie postępowania z urzędu i na żądanie strony.
  4. Nowe zasady wszczynania postępowania administracyjnego.
  5. Zasady ustalania daty wszczęcia postępowania po nowelizacji.
  6. Czynności związane z wszczęciem postępowania.
 2. Terminy.
  1. Bieg terminu załatwienia sprawy po nowelizacji.
  2. Obliczanie terminów. Terminy procesowe i materialnoprawne.
  3. Terminy załatwiania sprawy. Zasada szybkości i prostoty postępowania. Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
  4. Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Skarga na bezczynność.
 3. Doręczenia.
  1. Doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji 5 października 2021 r. i 7 lipca 2022 r.
  2. Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia.
  3. Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, przez publiczne obwieszczenia oraz elektroniczne po nowelizacji 5 października 2021 r. i 7 lipca 2022 r.
  4. Nowe zasady i mechanizmy stosowane w doręczeniach w postępowaniu administracyjnym:
   • adres do doręczeń elektronicznych,
   • skrzynka doręczeń,
   • baza adresów elektronicznych,
   • publiczna usługa hybrydowa,
   • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
   • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
  5. Organ administracji publicznej jako podmiot publiczny i jego obowiązki na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Administrator skrzynki doręczeń.
  6. Odebranie i wpłynięcie korespondencji elektronicznej – dowód otrzymania i jego wpływ na bieg terminów postępowania.
  7. Czy można jeszcze korzystać z dotychczasowych tradycyjnych sposobów doręczania pism?
  8. Dalsze korzystanie z ePUAP.

  Osoba prowadząca kurs:

  Radca prawny, urzędnik służby cywilnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowych organów administracji rządowej w Lublinie. Od 2009 roku przeszkolił kilka tysięcy urzędników. Prowadzi po kilkadziesiąt szkoleń rocznie dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli z tematyki kodeksu postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Autor wielu wysoko ocenionych szkoleń zamkniętych, m.in. dla ministerstw, organów centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, publicznych służb zatrudniania.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Doręczenia elektroniczne i zmiany kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji z 5 października 2021 r. i 7 lipca 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.09.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń