logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych

To szkolenie już się odbyło.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15.04.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, każdy pracownik socjalny ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych.

Pierwsze szkolenia z zakresu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych podczas wykonywania czynności zawodowych muszą być zorganizowane przez pracodawców, nie później niż do końca listopada 2022 r.

Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, opiekunki, ale także i kierownicy jednostek często spotykają się z klientem roszczeniowym, agresywnym czy z zaburzeniami psychicznymi. Umiejętność radzenia sobie z takimi sytuacjami kryzysowymi to duża sztuka. W związku z licznymi wypadkami w trakcie wykonywania obowiązków służbowych już dzisiaj warto zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji służb zewnętrznych, w tym policji. Szkolenie realizujące obowiązek z art. 121 ust. 2c ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm)

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Domów Pomocy Społecznej; Ośrodków Pomocy Społecznej, organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne organizujące pomoc społeczną.

Program nauczania:

 1. Czynniki wpływające na zagrożenie bezpieczeństwa biura
 2. Zabezpieczenia organizacyjne biura – profilaktyka.
 3. Podstawowe zasady zachowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń w biurze jak i w mieszkaniu podopiecznego.
 4. Najczęstsze zagrożenia – omówienie szczegółowych zasad postępowania w przypadku poszczególnych sytuacji kryzysowych:
  • agresywny klient
  • napad (cichy, głośny)
  • sytuacje zakładnicze
  • włamanie
  • podłożenie ładunku wybuchowego
  • pożar
 5. EWAKUACJA – podstawowe zasady.
 6. Współpraca ze służbami ratunkowymi.

Osoba prowadząca kurs:

emerytowany policjant, wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa, prewencji jak również obsługi klienta trudnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 28.09.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 199 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń