logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Jak opisywać kwestie zapewniania dostępność w zamówieniach publicznych ? – obowiązki podmiotów publicznych od 6 września 2021 r.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Od września 2021 r. podmioty publiczne, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w swoich obowiązkach muszą wziąć pod uwagę stosowanie w zawieranych umowach warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 4 ust. 3 w/w Ustawy.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w swoich organizacjach, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

Program nauczania:

  1. Dostępność w zamówieniach publicznych: procedury, akty prawne.
  2. Omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej.
  3. Jakie działania realizowane ze środków publicznych wymagają realizacji art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2021 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  4. Jakie obowiązki w zakresie dostępności mają podmioty publiczne zawierające umowy na realizację zamówień publicznych?
  5. Praktyczne wdrażanie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2021 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – m.in. jak przygotować się, we własnej organizacji, na realizację tego przepisu.
  6. Przykłady zapisów do stosowania w umowach w związku z realizacją art. 4 ust. 3. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  7. Omówienie z uczestnikami przykładowych case study dotyczących stworzenia zapisów do umów, OPZ związanych z kwestiami zapewniania dostępności w zamówieniach publicznych.

Osoba prowadząca kurs:

specjalista ds. dostępności, trenerka. Była koordynatorką ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianie dostępności, zasad savoir vivre w kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Jak opisywać kwestie zapewniania dostępność w zamówieniach publicznych ? – obowiązki podmiotów publicznych od 6 września 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.09.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń