logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Opłaty publiczno-prawne i cywilno-prawne w gospodarce nieruchomości i przestrzennej

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy tego szkolenia uzyskają informacje o podstawach prawnych sposobach naliczania, wysokościach i egzekwowaniu różnego rodzaju opłat, które występują w gospodarowaniu i zarządzaniu nieruchomościami oraz innych opłat naliczanych przez jednostki samorządowe i inne. Na przykładach i w oparciu o przepisy prawa oraz orzecznictwo sądów zostaną przekazane niezbędne informacje pomagające z jednej strony prawidłowo naliczać różnego rodzaju opłaty, a z drugiej strony podmiotom zobowiązanym ułatwią kontakt z urzędami i wyjaśnianie różnych wątpliwości.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla administracji publicznej, pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych, zarządców nieruchomości, użytkowników wieczystych, księgowych, planistów, urbanistów, administratorów nieruchomości, deweloperów na rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, projektantów, inwestorów na rynku nieruchomości, najemców i wynajmujących nieruchomości, dzierżawców i wydzierżawiających nieruchomości.

Program nauczania:

 1. Opłata a podatek. Różnice i podobieństwa.
 2. Rejestr należności publicznoprawnych.
 3. Opłata publicznoprawna a opłata/należność cywilnoprawna.
 4. Opłata adiacencka.
 5. Opłata planistyczna.
 6. Opłata reklamowa.
 7. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/leśnej.
 8. Opłata za zajęcie pasa drogowego.
 9. Opłata eksploatacyjna.
 10. Opłata skarbowa.
 11. Opłata uzdrowiskowa.
 12. Opłaty za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 13. Opłata targowa.
 14. Opłata miejscowa.
 15. Opłaty za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu.
 16. Czynsze za najem.
 17. Czynsze z tytułu dzierżawy.
 18. Opłaty eksploatacyjne.
 19. Inne opłaty, w tym opłaty wynikające z umów cywilnoprawnych.
 20. Przedmiot poszczególnych opłat.
 21. Podmioty zobowiązane poszczególnych opłat.
 22. Sposoby ustalania i naliczania poszczególnych opłat.
 23. Sposoby egzekwowania poszczególnych opłat.
 24. Podsumowanie.

Osoba prowadząca szkolenie:

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Opłaty publiczno-prawne i cywilno-prawne w gospodarce nieruchomości i przestrzennej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.09.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.09.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń