logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowelizacja ustawy o SIO. System Informacji Oświatowej w roku 2022 jako narzędzie w pozyskiwaniu środków finansowych

Cele i korzyści ze szkolenia:

Podpisana przez Prezydenta ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw nowelizuje również ustawę o systemie informacji oświatowej. Zmieni się zakres danych dziedzinowych dotyczących uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym. Głównym celem zmian w zakresie gromadzonych danych jest konieczność wypracowania właściwych mechanizmów finansowania wsparcia dla uczniów o SPE. W związku z tym zmieniono art. 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej przez wyszczególnienie w punktach różnego rodzaju danych dziedzinowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnego korzystania z Systemu Informacji Oświatowej jako narzędzia w pozyskiwaniu środków finansowych. Słuchacze zapoznają się z podstawami prawnymi dotyczącymi SIO, przetwarzaniem informacji i sposobami gromadzenia danych z wykorzystaniem testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej MEiN, zadaniami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość. Poznają też praktyczne aspekty funkcjonowania obecnej wersji Systemu Informacji Oświatowej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych: dyrektorzy, wicedyrektorzy, informatycy, sekretarki oraz inne osoby odpowiedzialne za wprowadzanie informacji do SIO.

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne
  • ustawa o systemie informacji oświatowej
  • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
  • ustawa – Prawo oświatowe
  • rozporządzenie MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
  • zmiany prawne finansowania zadań oświatowych wynikające z napływu uchodźców z Ukrainy
  • zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół
 2. Przetwarzanie informacji i sposoby gromadzenia danych z wykorzystaniem testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej MEiN z uwzględnieniem danych dotyczących uchodźców z Ukrainy
  • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł ODDZIAŁY
  • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł UCZNIOWIE
  • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł NAUCZYCIELE
  • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł DANE ZBIORCZE
  • wprowadzanie i zmiana danych moduły dla JST – opcjonalnie
 3. Zadania i obowiązki osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość, wynikające z organizacji roku szkolnego 2021/2022
  • odpowiedzialność za rzetelność i terminowość przekazywania informacji do bazy centralnej,
  • organizacja i zakres danych sprawozdawczych przekazywanych przez podmioty oświatowe,
  • uzupełnienie i aktualizacja informacji o uczniach i nauczycielach
 4. Szczegółowa analiza informacji wykorzystywanych do tworzenia raportu subwencyjnego
  • objaśnienia dotyczące rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
  • obowiązki dyrektora w zakresie uzgadniania danych do naliczania subwencji
  • kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022
  • algorytm metryczek subwencyjnych dotyczący wzrostu liczby uczniów w roku bazowym
  • zmiany w finansowaniu oświaty w związku z przyjmowaniem ukraińskich dzieci do szkół w Polsce
 5. Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi aplikacji w obecnej wersji – wymagania techniczne, odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów, najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem, platforma internetowego wsparcia
 6. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

Doświadczony wykładowca z zakresu SIO, przeprowadził wiele szkoleń z modernizowanego SIO, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, doświadczony trener, nauczyciel dyplomowany, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i administrator bezpieczeństwa informacji. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowelizacja ustawy o SIO. System Informacji Oświatowej w roku 2022 jako narzędzie w pozyskiwaniu środków finansowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 25.08.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń