logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Organizacja wyżywienia w szkołach i przedszkolach z zastosowanie aktualnych przepisów

Cel szkolenia

Od 1 września br. każda szkoła podstawowa z mocy ustawy jest zobowiązana do organizacji wyżywienia dla swoich uczniów. Wykonanie tego zadania na podstawie dotychczasowych praktyk doczekało się dość bogatego orzecznictwa, w tym orzeczeń NSA, które warto omówić i wdrożyć.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostanie omówione zagadnienia prawidłowej organizacji wyżywienia w systemie oświaty, zadań organu prowadzącego i dyrektora a w szczególności uporządkowanie trybu pobierania opłat za wyżywienie z zastosowaniem najnowszego orzecznictwa w sprawie.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zadania oświatowe w gminie, dyrektorzy przedszkoli i szkół.

Program nauczania:

 1. Organizacja i finansowanie wyżywienia w szkole/przedszkolu na podstawie najnowszych przepisów Prawa oświatowego, wyżywienia zbiorowego i finansowania zadań publicznych:
  1. organizacja stołówki szkolnej zadaniem statutowym szkoły;
  2. zakres i tryb zlecenia zadań z zakresu wyżywienia firmie zewnętrznej – -najczęściej popełniane błędy.
 2. Publiczno-prawny charakter opłat ponoszonych przez rodziców – skutki prawne.
 3. Kalkulacja opłaty za posiłek wydawany w przedszkolu/szkole, a także tryb pobierania opłat za korzystanie z posiłków w świetle najnowszego orzecznictwa i najczęściej popełniane błędy:
  1. zadania organu wykonawczego gminy – wzór porozumienia.
  2. zadania dyrektora przedszkola/szkoły – wzór zapisu w statucie,
  3. tryb ustalenia opłaty za posiłki – wzór oświadczenia rodzica.
 4. Podstawy prawne całkowitego lub częściowego zwolnienia rodzica z opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu/szkole.
 5. Tryb dochodzenia należności publicznoprawnych z tytułu opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu/szkole.
 6. Stanowiska nadzoru w sprawie zapewnienia dzieciom posiłku wg indywidualnej diety.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Organizacja wyżywienia w szkołach i przedszkolach z zastosowanie aktualnych przepisów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń