logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Doręczenia elektroniczne

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i instytucje publiczne.

Cel szkolenia:

W lipcu 2022 r. pierwsze urzędy zaczną stosować nowe doręczenia elektroniczne – publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczną usługę hybrydową. Ma to związek z ustawą o doręczeniach elektronicznych, która obowiązuje od 5 października 2021 r. i z tą datą znowelizowała również wiele przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Szkolenie pozwoli zapoznać się ze wszystkimi tymi znowelizowanymi zagadnieniami prawnymi oraz z nowymi mechanizmami doręczeń elektronicznych, od których uzależnione będzie prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych.

Program szkolenia:

 1. Cele i założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych
 2. Rola ustawy o doręczeniach elektronicznych w systemie polskiego prawa
 3. Harmonogram wdrożenia ustawy o doręczeniach elektronicznych
 4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa – omówienie usług
 5. Rola dowodów wysłania i odebrania w ustawie o doręczeniach elektronicznych
 6. Zmiany w przepisach prawa materialnego i proceduralnego dokonane ustawą
 7. Krajowy system doręczeń elektronicznych – omówienie założeń systemu teleinformatycznego
 8. Omówienie głównych zmian w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego
 9. Zakładanie skrzynki doręczeń przez podmiot publiczny
 10. Zasady świadczenia usług przez operatora wyznaczonego na rzecz podmiotów publicznych w ramach doręczeń elektronicznych.
 11. Postępowanie reklamacyjne

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny, były pracownik Ministerstwa Cyfryzacji w tym na stanowiskach kierowniczych. Uczestnik prac nad ustawą o doręczeniach elektronicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu e-administracji, usług zaufania i identyfikacji elektronicznej, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Doradza dla sektora publicznego i prywatnego w projektach koncepcyjnych oraz wdrożeniowych ww. zakresie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Doręczenia elektroniczne (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.08.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń