logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 roku. Obowiązki dyrektora i samorządu, realizacja zadania, obliczanie standardów zatrudnienia pedagogów, psychologów, logopedów

Szkolenie adresujemy do:

Dyrektorzy szkół, przedszkoli zespołów, przedstawiciele organów prowadzących jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za oświatę, w tym dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, pracownicy wydziałów oświaty, przedstawiciele ZEAS-ów, CUW-ów.

Cele ogólne:

W nowym roku szkolnym – czyli już od 1 września 2022 roku zaczną obowiązywać standardy zatrudnienia w szkołach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, które wprowadziła nowelizacja przepisów Karty Nauczyciela. Za wdrożenie nowych rozwiązań będzie odpowiedzialny zarówno dyrektor szkoły/przedszkola, jaki organ prowadzący. Aby właściwie przygotować się do realizacji tego zadania proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione zmiany formalno-prawne, merytoryczne i finansowe w związku z tym obowiązkiem, a także praktyczne sposoby wyliczania limitów etatowych zatrudniania specjalistów.

KORZYŚCI:

Program nauczania:

 1. Uwarunkowania formalno-prawne.
 2. Uzasadnienie i podstawy wprowadzonych zmian.
 3. Pedagog specjalny w katalogu stanowisk.
 4. Minimalne limity etatowe specjalistów w placówce oświatowej w okresie przejściowym
 5. Minimalne limity etatowe specjalistów w placówce oświatowej w okresie docelowym.
 6. Określanie minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów w placówce oświatowej.
 7. Określanie minimalnej liczy etatów pedagogów specjalnych i psychologów w łącznej liczbie etatów specjalistów.
 8. Określenie minimalnej liczby etatów w przypadku zespołu szkół i placówek oraz oddziałów przedszkolnych.
 9. Podstawa prawna zatrudnienia – Karta Nauczyciela w przypadku placówek, prowadzonych przez samorząd.
 10. Regulacje dla nauczyciela specjalisty zatrudnionego na etacie łączonym.
 11. Regulacje dla nauczyciela specjalisty uzupełniającego etat.
 12. Podstawa prawna zatrudnienia – Kodeks pracy w przypadku placówek dotowanych.
 13. Projektowanie zmiany w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023 ( aneks nr 1 i kolejne)
 14. Ustalenie stanu liczby uczniów do określenia minimalnej liczby etatów a zmiany w trakcie roku szkolnego.
 15. Algorytm określający minimalny poziom wyjściowy standardów specjalistów według stanu SIO na 30.09.2020 i 30.09.2021.
 16. Finansowanie zadania – wzrost subwencji oświatowej.
 17. Kolejna aktualizacja dotacji – zmiana stawek dotacji w trakcie roku.
 18. Wdrożenie zadania w ramach obowiązków dyrektora oraz w ramach obowiązków samorządu.
 19. Przykłady dobrych praktyk i rozwiązań w sytuacji braku specjalistów na rynku pracy.
 20. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert i trener z zakresu zarządzania jednostkami organizacyjnymi w jst, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, zarządzania edukacją. Pracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. Ekspert i trener w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych ( m. innymi ORE, Związek Gmin, Związek Miast).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 roku. Obowiązki dyrektora i samorządu, realizacja zadania, obliczanie standardów zatrudnienia pedagogów, psychologów, logopedów (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 18.08.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń