logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia:

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Podczas szkolenia omówione zostaną problemy gmin związane z prowadzeniem ww. ewidencji.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 2. Jak pozyskać dane do ewidencji?
 3. Określenie przez organ danych gromadzonych w ewidencji
 4. Czy ustna informacja mieszkańca jest wystarczająca do wprowadzenia informacji do ewidencji?
 5. Ankiety czy oświadczenia mieszkańców?
 6. Wykorzystanie działań informacyjnych gminy
 7. Czy mieszkańcy mają obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków?
 8. Jakie dane mają być w ewidencji?
 9. Jakie dane są niezbędne w ewidecji?
 10. Współpraca z innymi organami i przedsiębiorcami przy prowadzeniu ewidencji
 11. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
 12. Czy właściciel nieruchomości musi robić badania przydomowej oczyszczalni ścieków?
 13. Kary za brak zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków
 14. Czy może być nałożona kara pieniężna na organ wykonawczy gminy lub pracownika za brak ewidencji?
 15. Pozostałe zagadnienia związane z obowiązkami gmin w zakresie prowadzenia ewidencji bezodpływowych i przydomowych oczyszczali ścieków.

Osoba prowadząca szkolenie:

przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.. Doświadczenie blisko ośmiuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń