logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Opłata za śmieci z nieruchomości rekreacyjnych

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek/domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Program szkolenia:

 1. Czy gmina ma obowiązek uchwalania ryczałtowej stawki opłaty dla nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych?
 2. Czy opłata ma być ustalona od każdego domu letniskowego i innej nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowej?
 3. Jakie nieruchomości zakwalifikować w gminie do nieruchomości wypoczynkowych?
 4. Czy dom jednorodzinny /niezamieszkały/ wykorzystywany sezonowo może być zaliczony do nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych?
 5. Decyzja organu o wysokości opłaty ryczałtowej.
 6. Kiedy powstaje obowiązek uiszczania opłaty za śmieci z nieruchomości wypoczynkowych?
 7. Czy właściciel nieruchomości może złożyć deklarację „na zamieszkiwanie” z domku letniskowego?
 8. Uchwała organu stanowiącego o stawce opłaty ryczałtowej:
  1. do kiedy można podjąć uchwałę?
  2. co z uchwałami „ryczałtowymi” podjętymi przed 1 stycznia 2022 roku?
  3. deklaracja z nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowej – jakie dane?
  4. jak ustalić najlepiej terminy płatności ryczałtowej?
  5. odpisy w przypadku niewykorzystywania nieruchomości w danym roku?
 9. Zbycie nieruchomości w trakcie rok.
  1. na kim ciąży obowiązek uiszczania opłaty?
  2. czy można podzielić opłatę roczną?
  3. czy tylko właściciel może wykorzystywać nieruchomość i czy tylko w takiej sytuacji powstaje obowiązek uiszczania opłaty?
  4. czy żeby powstał obowiązek uiszczenia opłaty musi być uzyskany „efekt wypoczynku”?
 10. Agroturystyka w świetle opłaty za nieruchomość rekreacyjno – wypoczynkową,
 11. Kilka domków wynajmowanych na nieruchomości a opłata – na kim ciąży obowiązek?
 12. Rozliczanie nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowej tak jak nieruchomości niezamieszkałej?
 13. Fakultatywna uchwała rady gminy o nałożeniu obowiązku uiszczania opłaty z nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowej tak jak za nieruchomość niezamieszkałą?
 14. Co może być bardziej opłacalne dla gminy: ryczałt czy opłata jak za nieruchomości niezamieszkałe w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
 15. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości rekreacyjnych.
 16. Decyzja organu o wysokości opłaty za nieruchomość rekreacyjną w przypadku przyjęcia rozliczania takiej nieruchomości jak nieruchomości niezamieszkałej.
 17. Czy gmina w przypadku objęcia nieruchomości rekreacyjnych systemem śmieciowym musi także podjąć uchwałę o objęciu nieruchomości niezamieszkałych? Inne zagadnienia związane z obowiązkami gminy oraz właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach rekreacyjno – wypoczynkowych

Osoba prowadząca szkolenie:

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Opłata za śmieci z nieruchomości rekreacyjnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.08.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.08.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń