logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Egzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji

To szkolenie już się odbyło.

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady egzekwowania przez organ wykonawczy gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po

Program szkolenia:

 1. Jak przeprowadzić kontrolę u właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
 2. Obowiązek kontroli prowadzonej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta
 3. Obowiązek przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej,
 4. W jakich przypadkach właściciel nieruchomości nie musi wykonać przyłącza do sieci kanalizacyjnej,
 5. Czy organ gminy może odstąpić od egzekwowania obowiązku w przypadku braku środków finansowych przez właściciela nieruchomości
 6. Czy gmina może dofinansować przyłącza do sieci kanalizacyjnej,
 7. Czynności organu wykonawczego gminy w celu ustalenia czy są warunki przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 8. Co to jest przyłącze do sieci kanalizacyjnej,
 9. Czy studzienka ma być w granicach posesji?
 10. Czy operator wod.-kan. ma obowiązek doprowadzenia sieci do posesji?
 11. Czy wydawać decyzję nakazową czy też najpierw ukarać właściciela nieruchomości grzywną?
 12. Wezwanie właściciela nieruchomości do wybudowania przyłącza, obowiązkowe czy fakultatywne?
 13. Postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej?
 14. Decyzje nakazujące wykonanie obowiązku wybudowania przyłącza
 15. Czy w decyzjach określać termin?
 16. Strony postępowania nakazowego,
 17. Egzekucja administracyjna prowadzona wobec zobowiązanego w przypadku niewykonania decyzji wójta, burmistrza, prezydenta
 18. Tytuł wykonawczy do obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 19. Grzywna nakładana przez zobowiązanego do wybudowania przyłącza,
 20. Wysokość grzywny,
 21. Tryb nakładania grzywien,
 22. Czy można uchylić grzywnę?
 23. Wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego a uiszczenie grzywny,
 24. Czy nakładać od razu kolejna grzywnę w przypadku niewykonania obowiązku i braku zapłaty grzywny?
 25. Wykonacie zastępcze przyłącza kanalizacyjnego
 26. Inne zagadnienia związane z egzekwowaniem przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Osoba prowadząca szkolenie:

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Egzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.08.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń