logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Spis z natury środków trwałych w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej spisu z natury środków trwałych w jednostkach. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać spis z natury środków trwałych, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jego przeprowadzania i rozliczania.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo-księgowych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz spisu z natury.

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne przeprowadzania spisu z natury środków trwałych
 2. Istota inwentaryzacji w postaci spisu z natury oraz jej podstawowe cele
 3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury
 4. Etapy spisu z natury
  1. Etap przygotowawczy
  2. Etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji)
  3. Etap opracowania wyników i wniosków
  4. Wykorzystanie wyników inwentaryzacji
 5. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem spisu z natury środków trwałych
  1. Instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram inwentaryzacji
  2. Arkusze spisowe
  3. Oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych
  4. Sprawozdanie zespołu spisowego
 6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie spisu z natury:
  1. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji
  2. Kierownik jednostki
  3. Główny księgowy
  4. Osoby odpowiedzialne materialnie
  5. Zadania członków zespołów spisowych
 7. Metody przeprowadzania spisu z natury środków trwałych:
  1. metoda tradycyjna
  2. metoda z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń
 8. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
  1. Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych
  2. Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
  3. Protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji
  4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych

  Osoba prowadząca kurs:

  ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 15-letnie, doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową). Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Od ponad 2 lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości. Przeprowadziła również wiele szkoleń w formie zamkniętej dla takich instytucji jak m.in.: ARiMR, IPN, Sąd Okręgowy w Warszawie, jednostki wojskowe. Jest również autorką książki – poradnika – dla pracowników działów księgowości jsfp pt. „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019” oraz publikuje artykuły dla miesięcznika „Finanse publiczne”

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Spis z natury środków trwałych w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.07.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.07.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń