logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE.

Korzyści ze szkolenia:

Słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo-księgowych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Program nauczania:

 1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze środków UE.
 2. Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostkach realizujących projekty finansowane z UE.
  • polityka rachunkowości
  • dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, regulamin wynagradzania)
  • plan kont
 3. Zasady ewidencji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych:
  • wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie
  • wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
  • wyodrębniona ewidencja kosztów
  • odpowiedni Kod Księgowy
 4. Dowody księgowe – sposób opisywania i niezbędne elementy.
 5. Kwalifikowalność wydatków.
 6. Wkład własny – rodzaje i ewidencja.
 7. Koszty pośrednie i zasady ich ewidencji w projektach współfinansowanych ze środków UE.
 8. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego
  • kontrole projektów na miejscu
  • kontrole na zakończenie realizacji projektu
  • kontrole w okresie trwałości projektu
 9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

  i kodu księgowego.

  Osoba prowadząca kurs:

  ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 15-letnie, doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową). Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Od ponad 2 lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości. Przeprowadziła również wiele szkoleń w formie zamkniętej dla takich instytucji jak m.in.: ARiMR, IPN, Sąd Okręgowy w Warszawie, jednostki wojskowe. Jest również autorką książki – poradnika – dla pracowników działów księgowości jsfp pt. „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019” oraz publikuje artykuły dla miesięcznika „Finanse publiczne”

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.07.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń