logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Postępowanie wierzyciela w przypadku zaległości w opłacie śmieciowej

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione obowiązki organu wykonawczego gminy, związku międzygminnego w zakresie egzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązki wierzyciela w zakresie podejmowanych działań informacyjnych do właściciela nieruchomości, doręczania upomnień, wystawienia tytułów wykonawczych, komunikacji z organem egzekucyjnym.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Program szkolenia:

 1. Obowiązek Wierzyciela podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
 2. W jakich przypadkach Wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych?
 3. Odstąpienie Wierzyciela od czynności egzekucyjnych – przypadki
 4. Podejmowania działań informacyjnych, formy działań informacyjnych Wierzyciela,
 5. Ewidencjonowanie działań informacyjnych,
 6. Kiedy przesłać Zobowiązanemu upomnienie,
 7. Elementy upomnienia,
 8. Upomnienie na więcej niż jedną zaległość,
 9. Wysokość kosztów upomnienia – zmiany,
 10. Koszty upomnienia,
 11. Przedawnienie zapłaty kosztów upomnienia,
 12. Kiedy Wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy,
 13. Współpraca Wierzyciela z organem egzekucyjnym – obowiązki Wójta/Burmistrza/Prezydenta, ZM,
 14. Rejestr Należności Publicznoprawnych,
 15. Zarzuty zobowiązanego,
 16. Rozpatrzenie zarzutów zobowiązanego przez Wierzyciela,
 17. Żądanie Wierzyciela umorzenia postępowania egzekucyjnego,
 18. Informacje, o które może wystąpić Wierzyciel,
 19. Oświadczenie o posiadanym majątku zobowiązanego,
 20. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 21. Umorzenie postępowania egzekucyjnego i inne ciekawe zagadnienia

Możliwość zadawania pytań, ponieważ to jest istotą prowadzonego szkolenia.

Osoba prowadząca szkolenie:

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Postępowanie wierzyciela w przypadku zaległości w opłacie śmieciowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.07.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.07.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń