logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zmiany dla pracodawców w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych w 2022r. Nowy Ład w ujęciu praktycznym

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmiany w zakresie ubezpieczeń wprowadzane przez Polski Ład. Podczas szkolenia wskazane zostaną najważniejsze obszary z perspektywy kadr i płac, na które należy zwrócić uwagę w związku z wdrożeniem nowych przepisów.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadr i płac, zajmujących się naliczaniem wynagrodzeń, przedsiębiorcy oraz wszyscy zainteresowani tematyką.

Program nauczania

  1. Zmiana składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu
  2. Nowy tytuł ubezpieczenia zdrowotnego – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie
  3. Zmiana zasady pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty zaliczki na podatek
  4. Zwolnienie ze składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność
  5. Osoby, które prowadzą więcej niż jedną działalność
  6. Zmiany w dokumentach rozliczeniowych
  7. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  8. Zmiany w zakresie podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
  9. Zmiany w zasiłkach chorobowych.

Osoba prowadząca kurs:

z wykształcenia prawnik, doświadczony trener z kilkunastoletnim doświadczeniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc liczne szkolenia i wykłady oraz pracując blisko 20 lat na stanowiskach managerskich w urzędach o ugruntowanych pozycjach na rynku polskim jak i międzynarodowym. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zmiany dla pracodawców w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych w 2022r. Nowy Ład w ujęciu praktycznym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń