logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola w firmach odbierających nieczystości ciekłe

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady prowadzonej przez pracowników gmin kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Nowe wzory dokumentów – dostępne dla uczestników – dedykowane specjalnie do tematyki szkolenia

Program szkolenia:

 1. Planowanie kontroli u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 2. Obszary ryzyka naruszenia przepisów przez przedsiębiorców asenizacyjnych – co ma organ gminy kontrolować
 3. Z jaka częstotliwością wójt/ burmistrz / prezydent ma przeprowadzać kontrolę przedsiębiorców asenizacyjnych?
 4. Spełnianie wymagań przez przedsiębiorców,
 5. Zakres kontroli – co można kontrolować?
 6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
 7. Termin wszczęcia kontroli
 8. Oględziny pojazdów – kiedy można przeprowadzić i w jakim czasie?
 9. Oględziny z dokumentów
 10. Doręczanie upoważnienia do kontroli
 11. Zmiana osób przeprowadzających kontrolę
 12. Treść upoważnienia dla osób kontrolujących
 13. Obowiązki przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej kontroli
 14. Kontrola przeprowadzana w sposób zdalny
 15. Kontrola przeprowadzana w siedzibie gminy
 16. Czynności kontrolne a zakłócanie prowadzonej działalności gospodarczej
 17. Czas trwania kontroli
 18. Przedłużenie czasu wykonywania czynności kontrolnych
 19. Przerwanie czynności kontrolnych
 20. Książka kontroli
 21. Sprzeciw wobec prowadzonych czynności kontrolnych
 22. Protokół kontroli
 23. Porównanie danych w stacji zlewnej
 24. Udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych,
 25. Uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów
 26. Przesłuchiwanie osób
 27. Kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli
 28. Działalność bez uzyskania zezwolenia – kary

Osoba prowadząca szkolenie:

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola w firmach odbierających nieczystości ciekłe (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.07.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń