logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Jak zabezpieczać swoje stanowisko pracy? Cyberbezpieczeństwo w praktyce. Praktyczny przewodnik

Cele i korzyści ze szkolenia:

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa stawia przed jednostkami samorządu terytorialnego wiele zadań organizacyjnych i regulacyjnych. Dużym wyzwaniem jest skoordynowania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o cyberbezpieczeństwie z obowiązkami wynikającymi z innych przepisów, w szczególności z RODO, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, czy ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wszystkie te przepisy (a także kilka innych) splatają się ze sobą i wzajemnie się przenikają. Ważne jest, aby nie traktować ich odrębnie. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, zarządzanie i ochrona informacji, a także ochrona danych osobowych muszą tworzyć spójny system. Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada na samorządy także obowiązek zgłaszania incydentów do CSIRT NASK. Szkolenie mają na celu także przekazanie informacji m.in. o tym jak właściwie wywiązywać się z tego obowiązku.

Adresaci szkolenia:

Szkolenia adresowane są do pracowników instytucji na szczeblu gminy i powiatu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych w urzędach, w tym za realizację zadań wynikających z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, oraz do wszystkich osób które chcą poznać i zrozumieć podstawy tematyki cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej zgodnie z aktualnym stanem prawnym i zmieniającymi się zagrożeniami.

Program nauczania:

 1. Główne założenia i wymagania prawne cyberbezpieczeństwa w pracy urzędnika.
 2. Polityka bezpieczeństwa w organizacji.
 3. Definicja incydentu bezpieczeństwa i zasady postępowania z incydentem.
 4. Rodzaje ataków: ataki socjotechniczne, ataki komputerowe, ataki przez sieci bezprzewodowe, ataki, przez pocztę e-mail (fałszywe e-maile), ataki przez strony WWW, ataki przez telefon, phishing, spoofing, spam.
 5. Bezpieczeństwo fizyczne – urządzenia, dokumenty, „czyste biurko”.
 6. Zabezpieczenie informatycznych nośników danych – pendrivy i pamięci zewnętrzne.
 7. Zdalny dostęp do zasobów jednostki i korzystanie z urządzeń prywatnych przez pracowników oraz związane z tym potencjalne zagrożenia.
 8. Przechowywanie danych w chmurze i korzystanie z zewnętrznych dostawców usług informatycznych.
 9. Prawidłowe korzystanie z oprogramowania antywirusowego.
 10. Zasady aktualizacji programów i aplikacji.
 11. Szyfrowanie dokumentów i poczty elektronicznej.
 12. Polityka haseł, zarządzanie dostępem i tożsamością

Osoba prowadząca kurs:

Audytor II stopnia, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego współorganizowanych z PIKW, uczestnik studiów i wizyt studyjnych w ramach programów międzynarodowych, stażysta programu międzynarodowego w korporacji prawnej w Londynie, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Jak zabezpieczać swoje stanowisko pracy? Cyberbezpieczeństwo w praktyce. Praktyczny przewodnik (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.06.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń