logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrolą mieszkańców w zakresie nieczystości ciekłych.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady i prowadzonej przez pracowników gmin kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu. Bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Program szkolenia:

 1. Spełnianie wymagań przez przedsiębiorców,
 2. Czy należy opracować plan kontroli?
 3. Zarządzenie w sprawie kontroli
 4. Planowanie kontroli u przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 5. Czy kontroli podlegają firmy wpisane do RDR-u, czy tylko firmy faktycznie odbierające odpady komunalne?
 6. Obszary ryzyka naruszenia przepisów przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne – co ma organ gminy kontrolować
 7. Z jaka częstotliwością wójt/ burmistrz / prezydent ma przeprowadzać kontrolę przedsiębiorców odbierających odpady komunalne?
 8. Przedmiot kontroli – co kontrolować
 9. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
 10. Termin wszczęcia kontroli
 11. Oględziny pojazdów – kiedy można przeprowadzić i w jakim czasie?
 12. Oględziny z dokumentów
 13. Doręczanie upoważnienia do kontroli
 14. Zmiana osób przeprowadzających kontrolę
 15. Treść upoważnienia dla osób kontrolujących
 16. Obowiązki przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej kontroli
 17. Kontrola przeprowadzana w sposób zdalny
 18. Kontrola przeprowadzana w siedzibie gminy
 19. Czynności kontrolne a zakłócanie prowadzonej działalności gospodarczej
 20. Czas trwania kontroli
 21. Przedłużenie czasu wykonywania czynności kontrolnych
 22. Przerwanie czynności kontrolnych
 23. Książka kontroli
 24. Sprzeciw wobec prowadzonych czynności kontrolnych
 25. Protokół kontroli
 26. Udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych,
 27. Uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów
 28. Przesłuchiwanie osób
 29. Kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli
 30. Decyzja o zakazie wykonywania działalności – przypadki

Osoba prowadząca szkolenie:

Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.07.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.07.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń