logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Polski Ład 2 – co czeka płatników, pracobiorców i przedsiębiorców od 1.07.2022 i 01.01.2023

Cele i korzyści ze szkolenia:

Do sejmu trafił właśnie projekt Polskiego ładu 2.0, czyli nowelizacji ustawy o PIT i 8 innych ustaw, który ma zdekonstruować „konfliktowy” system podatkowo-płacowy wprowadzony od 1.01.2022. Zmiany nim przewidziane mają obowiązywać od 1.07.2022 (część z mocą wsteczną od 1.01.2022), a niektóre – dopiero od 1.01.2023.Ma być łatwiej, prościej, bez ulgi dla klasy średniej i podwójnego liczenia zaliczek w ramach mechanizmu rolowania. Przedsiębiorcy uzyskają prawo odliczenia części opłaconych składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania bądź od samego podatku.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego, pracowników działów kadr, księgowości oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program nauczania:

  1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
  2. Obniżenie najniższej stawki PIT do 12%
  3. Nowa skala podatkowa
  4. Zmiany w „nowych” zwolnieniach PIT (ulga 4+, dla seniora i na powrót)
  5. Oświadczenia o stosowaniu pełnego bądź częściowego pomniejszenia zaliczek (korekty w składaniu PIT-2 i stosowaniu ulgi miesięcznej)
  6. Jacy podatnicy zyskają możliwość zgłaszania wniosków o niepobieranie zaliczek
  7. Przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem
  8. Zasady dokonania rocznego rozliczenia PIT za 2022 rok
  9. Odliczanie przez przedsiębiorców części składek zdrowotnych z podstawy opodatkowania lub podatku
  10. Objęcie ubezpieczeniem społecznym wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej i ubezpieczeniem zdrowotnym prokurenta.

Osoba prowadząca kurs:

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Polski Ład 2 – co czeka płatników, pracobiorców i przedsiębiorców od 1.07.2022 i 01.01.2023 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 4

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń