logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrolą mieszkańców w zakresie nieczystości ciekłych.

Celem szkolenia jest:

Omówienie tematów związanych z zadaniami gmin w zakresie usuwania nieczystości ciekłych w świetle aktualnych przepisów prawnych. Prowadzący przedstawi prawidłowe i skuteczne wykonywanie obowiązków gminy w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także wskaże zmian w sposobie prowadzenia ewidencji w tym obszarze. Przeanalizuje również czynności kontrolne wykonywania obowiązków przez właściciela nieruchomości oraz sankcje karne. Dodatkowo uczestnicy otrzymają wzory dokumentów stosowanych w wykonywaniu zadań związanych z nieczystościami płynnymi.

Podczas szkolenia omówione zostaną:

 1. ZMIANY W SPOSOBIE PROWADZENIA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 2. JAK POZYSKAĆ DANE DO EWIDENCJI, CZY MIESZKAŃCY MAJĄ OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 3. JAKIE DANE MAJĄ CZY MOGĄ BYĆ W EWIDENCJI
 4. KONTROLA WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PROWADZONA PRZEZ ORGAN WYKONAWCZY GMINY
 5. KARY FINANSOWE DLA PRACOWNIKÓW GMIN ZA BRAK KONTROLI
 6. JAK MAJĄ WYGLĄDAĆ CZYNNOŚCI KONTROLNE
 7. UPOWAŻNIENIA, LEGITYMACJA SŁUŻBOWA, PROTOKÓŁ Z KONTROLI
 8. KTO MOŻE KONTROLOWAĆ OBOWIĄZKU WYKONYWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW
 9. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI
 10. OBOWIĄZEK WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW
 11. ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 12. CZY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MUSI ROBIĆ BADANIA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 13. CO ZROBIĆ, GDY NA NIERUCHOMOŚCI JEST TYLKO SŁAWOJKA I BRAK INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
 14. JAK PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE PRZYŁĄCZENIOWE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ
 15. EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ LUB WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY/ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW
 16. OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA USUWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 17. DOWODY OPŁATY ZA USUWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 18. POSTĘPOWANIE ORGANU W PRZYPADKU UJAWNIENIA, ŻE WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE POSIADA UMOWY ANI DOWODÓW UISZCZANIA OPŁAT ZA USUWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 19. SANKCJE KARNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA BRAK WYKONANIA OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH
 20. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKAMI GMINY ORAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE USUWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ KONTAKT MAILOWY DO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE – JEST MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI (BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ!

Osoba prowadząca szkolenie:

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.07.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.07.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń