logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zatrudnianie obywateli Ukrainy, work-life balance w Kodeksie Pracy oraz inne zmiany i bieżące problemy prawa pracy w 2022 r.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Zgodnie z zapowiedziami resortu pracy, w 2022 r. planowane są liczne zmiany w prawie pracy. Zmiany mają dotyczyć zarówno pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników jak i wdrożenia dyrektywy work-life balance. Zapowiadane zniesienie stanu epidemii może również wpływać na stosowanie regulacji w prawie pracy, które modyfikują liczne obowiązki pracodawcy w związku z pandemią, przykładowo w zakresie profilaktycznych badań lekarskich. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w ujęciu praktycznym z regulacjami prawa pracy oraz pokrewnymi, które w ostatnim czasie znajdują powszechne zastosowanie, a także zaprezentować zmiany, które w najbliższym czasie zostaną wdrożone.

Na szkoleniu przedstawione zostaną bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. Omówione zostaną nie tylko te najnowsze planowane w zakresie nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania na podstawie umów terminowych oraz zmian w urlopach z tytułu rodzicielstwa (dyrektywa work-life balance), ale również te istotne, dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy. Trener w trakcie szkolenia omówi ponadto pracę zdalną, która od wielu miesięcy w mniejszym lub większym zakresie jest stosowana przez pracodawców. Jej funkcjonowanie zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Trener zaprezentuje również kierunek zmian w tej tematyce wynikający z planowanej nowelizacji Kodeksu pracy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również do każdego, kto jest zainteresowany szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Program nauczania:

 1. Zmiany i bieżące problemy prawa pracy.
 2. Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania na podstawie umów terminowych oraz modyfikacji uprawnień pracowników, w celu zapewnienia większej elastyczności przepisów w związku z rodzicielstwem (np. zmiany w zatrudnieniu próbnym, indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego, nowy urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, modyfikacja treści informacji o warunkach zatrudnienia);
 3. Zatrudnianie obywateli Ukrainy od 24.02.2022 r.
 4. Dopuszczalność zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego – zmiany na mocy „Tarczy 4.0” wraz ze stanowiskiem PIP.
 5. Ograniczenia w wysokości wypłacanej odprawy i odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
 6. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji w ramach tzw. specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19.
 7. Prawidłowe kwalifikowanie podstawy świadczenia pracy – umowa zlecenia/dzieło w kontekście obowiązku raportowania zawartych umów o dzieło do ZUS.
 8. Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności.
 9. Sporządzanie umowy na zastępstwo w świetle wyjaśnień UODO w sprawie podawania nazwiska pracownika zastępowanego w umowie na zastępstwo.
 10. Zasady udzielania zwolnienia w związku z oddaniem krwi lub jej składników.
 11. Zawieszenie obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe.
 12. Zmiana przepisów dot. obowiązku wykonywania badań lekarskich wstępnych oraz kontrolnych.
 13. Ustawowe przedłużenie okresu ważności profilaktycznych badań lekarskich.
 14. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie.
 15. Obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na badania lekarskie a udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego.
 16. Zmiana w zasadach przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, którzy okazjonalnie kierują pojazdami do 3,5 t.
 17. Aktualne podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej u pracodawcy.
 18. Zwrot kosztów świadczenia pracy w domu – zasadność potencjalnych roszczeń pracowników.
 19. Domaganie się przez pracownika pracy zdalnej – czy zasadne?
 20. Ochrona miru domowego a kontrola pracownika przez pracodawcę.
 21. Kontrola inspektora pracy PIP w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej.
 22. Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik administracji publicznej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zatrudnianie obywateli Ukrainy, work-life balance w Kodeksie Pracy oraz inne zmiany i bieżące problemy prawa pracy w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.06.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.06.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń