logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych

Cel i korzyści ze szkolenia:

Szkolenie ma na celu skuteczne eliminowanie ryzyka popełnienia czynów skutkujących dyscypliną finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych – w tym także w zakresie zarządzania tą sferą.

Co może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych – jak wtedy wygląda postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Udział w tym szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się w sposób praktyczny z problematyką dyscypliny finansów publicznych i czynnościami z nią związanymi o których mowa w ustawie z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Trener wykorzystując swój warsztat audytorski przygotował dla Was także bardzo ciekawe materiały szkoleniowe, które pomogą Wam wyeliminować ryzyka w realizacji zamówień publicznych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane dla pracowników wydziałów, referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych, osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych, osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych, wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Program nauczania:

 1. Czym jest dyscyplina finansów publicznych,
 2. Zakres podmiotowy – kto podlega,
 3. Zakres przedmiotowy – czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z realizacją zamówień publicznych:
  • niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;
  • niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;
  • łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy.
 4. Ćwiczenia – szacowanie wartości zamówienia.
 5. Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli.
 6. Pozostały katalog czynów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych – enumeratywnie.
 7. Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli.
 8. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar.
 9. Organizacje i zasady powoływania organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 10. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 11. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.
 12. Podsumowanie szkolenia.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony trener od 2003 r. – tylko w ostatnich latach kilka tys. godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami. Orzekała w sprawie odwołań – arbiter i obserwator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007 – decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych UZP/230/LA/5754/04, obecnie często reprezentuje strony przed KIO. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym od 2004 r., zaświadczenie Ministra Finansów Nr 718/2004. Certyfikowany Dyplomowany Audytor Wewnętrzny II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej/ certyfikat Nr 299 z 2001 r. Praktyk od strony Zamawiającego – wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Praktyk od strony Wykonawcy – wieloletnie usługi doradcze dla wielu firm z różnych branż w zakresie Pzp. Kierownik i wykładowca zaprogramowanych przez siebie studiów podyplomowych o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET podsieć LEX/zaświadczenie wrzesień 2007 r.Od 2004 r. – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych – najdłużej funkcjonującego w Polsce stowarzyszenia zrzeszającego ekspertów zajmujących się tematyką zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń